Se artikkelen og kommentarene

Rettelse: Non-invasiv prenatal test (NIPT)

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0145.

  I artikkelen skal det stå: Hvis den ble brukt som primærtest til alle gravide, dvs. rundt 55 000 hvert år, ville 271 av de estimerte 275 tilfellene bli oppdaget, men i tillegg ville vi forvente 230 falskt positive prøver.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media