Rettelse: Non-invasiv prenatal test (NIPT)

Torbjørn Moe Eggebø Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0145.

I artikkelen skal det stå: Hvis den ble brukt som primærtest til alle gravide, dvs. rundt 55 000 hvert år, ville 271 av de estimerte 275 tilfellene bli oppdaget, men i tillegg ville vi forvente 230 falskt positive prøver.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler