Ståle Ritland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ståle Ritland

Ståle Ritland, Ivar Opedal, Fred-Arne Halvorsen, Johan Lyng, Kristian Selvig
25.05.2020
Øistein Blørstad (født 7. januar 1933) døde 23. mars i år, 87 år gammel. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om hans bortgang. Den siste tiden opplevde...
Ståle Ritland, Einar Husebye
20.09.2007
Tore Kalager, født 3.1. 1938, er ikke lenger blant oss. Han ble bisatt 1. august etter at han hadde sovnet stille inn. I 1987 kom han til Medisinsk avdeling, Buskerud sentralsykehus, som spesialist i...
Ståle Ritland
15.05.2008
I Tidsskriftet nr. 5/2008 har Vik og medarbeidere gitt en meget god fremstilling av problemet man står overfor med hepatitt C ( 1 ). I artikkelen hevdes det imidlertid at det foreligger indikasjon...
Ståle Ritland, Dag Magne Solheim, Ferencz Laszlo
29.05.2008
Sven Chr. Enger døde brått og uventet 20.4. 2008 på sitt landsted på Nøtterøy, 74 år gammel. Med ham er en viktig skikkelse i vårt medisinske miljø gått bort. Etter examen artium ved Drammen Gymnas i...
Ståle Ritland, Marit Kummen, Ingun Gjerde, Berit Taranrød
09.09.2004
Feilmedisinering er et stort problem på alle nivåer i helsevesenet. Flere ledd i legemiddelhåndteringen kan svikte. Ifølge en amerikansk undersøkelse er det påvist feil i forskrivningsfasen i 39 % av...
Jakob Dalgaard*, Ståle Ritland, Lorentz Brinch, Ida M. Ikonomou
30.04.2000
Mastocytose inkluderer mange ulike tilstander med akkumulering av mastceller i ett eller flere organer. Det er usikkert om det er en hyperplasi eller neoplasi (klonal sykdom) (1, 2). Mastcellen ble...