Kristian Selvig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Selvig

Ståle Ritland, Ivar Opedal, Fred-Arne Halvorsen, Johan Lyng, Kristian Selvig
25.05.2020
Øistein Blørstad (født 7. januar 1933) døde 23. mars i år, 87 år gammel. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om hans bortgang. Den siste tiden opplevde...
Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, , Ingrid Os, Odd Helge Hunderi, Stein Hallan, Tor Erik Widerøe, Einar Svarstad, Kristian Selvig, Helge Skjønsberg, Ingrid Toft
27.04.2006
Vi vil i denne artikkelen gå gjennom den nye klassifiseringen av kronisk nyresykdom som baserer seg på målt eller beregnet glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Vi omtaler hvordan denne kan måles i...