Sanering av gule stafylokokker hos foreldre til nyfødte?

Fra andre tidsskrifter Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antibiotikabehandling av foreldre kolonisert med gule stafylokokker kan hindre smitte til barn på nyfødtintensivavdeling.

  Illustrasjonsfoto: Nenov/iStock
  Illustrasjonsfoto: Nenov/iStock

  Gule stafylokokker kan forårsake invasive infeksjoner og død hos barn innlagt på nyfødtintensivavdeling. Barnas foreldre representerer et reservoar for slike bakterier. Kan behandling av foreldre kolonisert med gule stafylokokker hindre smitte til barn innlagt på intensivavdeling for nyfødte?

  I en studie ved to intensivavdelinger for nyfødte i USA ble 236 barn der minst én av foreldrene var kolonisert med gule stafylokker, randomisert slik at foreldrene fikk lokalbehandling med antibiotika i nese (mupirocin) og munn (klorheksidin) eller med placebo (1). Etter 90 dager hadde totalt 74 barn blitt kolonisert med gule stafylokokker, hvorav 42 med samme genetiske variant som foreldrene. Blant barna med foreldre som var behandlet med antibiotika, ble 14,6 % kolonisert med gule stafylokkker mot 28,7 % i placebogruppen, dvs. en risikodifferanse på −14,1 % (95 % KI −30,8 % til −3,9 %). Andelen koloniserte barn i behandlingsgruppen var uavhengig av genetisk variant.

  – Nyfødte som er lagt inn på en intensivavdeling, har økt risiko for infeksjoner på grunn av et umodent immunforsvar. I Norge har vi utviklet strenge prosedyrer for å redusere risikoen for slike infeksjoner, men tiltak blant personalet og i avdelingen er ofte ikke effektive nok, sier Ola Didrik Saugstad, professor emeritus i pediatri ved Universitetet i Oslo.

  – Denne studien hadde ikke styrke til å vurdere effekten av invasive infeksjoner. Den reiser en rekke uavklarte spørsmål. Behandling av koloniserte foreldre kan føre til resistensutvikling. Det er usikkert om mupirocin kan ha skadelige virkninger på barnet via morsmelk. Økt oppmerksomhet på bakteriekolonisering kan påvirke utviklingen av familiesentrert nyfødtbehandling, der foreldrene steller og mater barnet med stor vekt på hyppig hudkontakt. Fagmiljøene må ta stilling til om alle foreldre av barn på en nyfødtintensivavdeling skal screenes for bakteriekolonisering. Det er uansett for tidlig å innføre slik profylaktisk behandling før en større multisenterstudie er gjennomført, sier Saugstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media