()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny vaksine mot denguefeber ser ut til å være mer effektiv enn den som brukes i dag.

  Illustrasjon: smuay/iStock
  Illustrasjon: smuay/iStock

  Denguefeber kan i milde tilfeller være asymptomatisk, men kan i alvorlige tilfeller være dødelig. Viruset som forårsaker denne sykdommen, finnes i fire serotyper, som ofte sirkulerer i samme geografiske område. Infeksjon gir immunitet mot den aktuelle serotypen av viruset, men ikke mot de andre serotypene, og ny infeksjon med en annen serotype gir oftest et mer alvorlig forløp. Denguefeber finnes i mer enn 100 land, og omkring halvparten av jordens befolkning lever i endemiske områder.

  En lisensiert vaksine mot denguefeber (Dengvaxia, CYD-TDV) er tilgjengelig, men den kan bare gis til dem som har gjennomgått infeksjon med én serotype av virus, og den gir beskyttelse hos kun 50–60 % av de vaksinerte. Men nå er en ny, tetravalent vaksine (TAK-003) som kan gis til personer uten tidligere infeksjon, under utprøving.

  I en fersk studie fikk om lag 20 000 barn og unge i alderen 4–16 år i Asia og Latin-Amerika injeksjon med enten den nye vaksinen eller placebo, hvorav omtrent 19 000 fikk to doser og ble inkludert i analysene (1). Det ble registrert 61 tilfeller av virologisk bekreftet dengueinfeksjon blant omkring 12 700 som hadde fått vaksine, mot 149 bekreftede infeksjoner blant halvparten så mange som hadde fått placebo. Dette tilsvarer en vaksineeffekt på 80 %. Kun fem personer som hadde fått vaksinen, ble innlagt på sykehus, mot 53 blant dem som hadde fått placebo.

  Den nye vaksinen baserer seg på serotype 2 av dengueviruset og har best beskyttelse mot denne varianten, med effekt på 98 %. Effekten mot de andre serotypene er 63–74 %. Vaksinen ga ikke flere alvorlig bivirkninger enn placebo. Studien er ikke avsluttet, og langtidsresultater vil bli publisert senere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media