Om klinisk kommunikasjon for alle leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Harald Sundby, Njål Flem Mæland

  Håndbok i klinisk kommunikasjon

  Oslo: Norsk forening for allmennmedisin, 2020. 28 s, ill. Boken ligger ute gratis for nedlastning.

  Dette korte og lettleste heftet oppsummerer det viktigste om klinisk kommunikasjon i den pasientsentrerte metode. Den knytter seg godt opp mot allmennmedisinens læringsmål (som er nevnt) og er egnet til bruk i spesialistutdanningens veiledningsgrupper. Boken er skrevet med innsikt og humor, med gode vitenskapelige henvisninger og anbefalinger om videre lesing og med snertne kommentarer og stor raushet ovenfor legen og pasienten. Den er på sitt beste en fryd å lese. Med gode eksempler som alle leger kan bruke i hverdagen er håndboken velegnet til å overbevise den travle legen om at god klinisk kommunikasjon er effektivt og tidsbesparende. Håndboken setter kunnskapen om klinisk kommunikasjon inn i et fint historisk perspektiv. Den forklarer hvorfor dette er en nødvendig ferdighet. Boken gir praktiske råd om hvordan lære og utføre kommunikasjonen.

  Boken tar oss gjennom de ulike fasene av lege‒pasient-konsultasjonen. Her blir boken beundringsverdig konkret om hva tilstedeværelse og samspill betyr. «Veiskilting» kan roe ned samtalen og gi legen og pasienten en felles forståelse for hvor man skal. Boken illustrerer at konsultasjonen er et «vi», der legen og pasienten samarbeider. Forfatterne er ikke redde for å være normative i sitt forsvar av 20-minutters konsultasjoner. Kanskje bør du vurdere hvor lang lista di er og bør være. Vi trenger tid til det vi skal gjøre.

  Vi får vite at legen har mange ting å spille på. Når instrumentene vises så klart fram, illustrerer det at god klinisk kommunikasjon ikke er noe man er født med, men er noe kan alle lære. Vi trenger alle å øve. Selv ikke erfarne allmennleger utdannet i andre tider, da den pasientsentrerte metode ikke var eksplisitt uttalt, blir mestre uten det. Boken er fint illustrert av Marit T. Moseng. Den anbefales til dem som trenger å lære noe mer om det spennende og utfordrende (og for noen uoppdagede) feltet klinisk kommunikasjon ‒ det vil si til alle.

  Begge anmeldere kjenner en av forfatterne, H. Sundby. J. Bramness har tidligere hatt et jobbsamarbeid med Sundby og skrevet en bokanmeldelse sammen med ham.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media