Norsk forening for lungemedisin advarer mot e-sigaretter

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Mener e-sigaretters helserisiko er større enn den potensielle nytten som middel til røykeslutt.

ADVARER: Norsk forening for lungemedisin påpeker at e-sigaretter inneholder en rekke stoffer som kan gi mer hoste og slimplager, økt risiko for bronkitt, astma- og kolsforverringer. Illustasjonsfoto: Colourbox

I 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin, og sannsynligvis vil nikotinholdige væsker til bruk i e-sigaretter bli tilgjengelige i Norge i løpet av 2020. Som følge av dette, har Norsk forening for lungemedisin skrevet et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der de advarer mot bruken av e-sigaretter – både med og uten nikotin.

Fokusgruppe på e-sigaretter

Foreningen mener at e-sigaretters helserisiko er større enn den potensielle nytten som middel til røykeslutt i Norge. Lungemedisinforeningen har opprettet en fokusgruppe på området e-sigaretter. Fokusgruppen består av fem overleger og spesialister i indremedisin og lungesykdommer: Marianne Aanerud ved Haukeland universitetssjukehus, Per Bakke ved Universitetet i Bergen, Frode Gallefoss ved Sørlandet sykehus, Terje Tollåli ved Nordlandssykehuset og Johny Kongerud ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Henvendelsen til Helse- og omsorgsdepartementet støttes av Legeforeningens fagstyre og av mange andre fagmedisinske foreninger, der pasientene berøres direkte eller indirekte av problematikken.

I brevet til HOD, påpeker Lungemedisinforeningen at «e-sigaretter inneholder en rekke stoffer som kan gi mer hoste og slimplager, økt risiko for bronkitt, astma- og kolsforverringer, emfysem, irritasjon i luftveiene og forverre allergiplager. Det er begrenset kontroll på tilsetningsstoffer i e-sigaretter, og i USA ser vi nå en epidemi med over 2700 syke og 60 personer døde etter bruk av e-sigaretter». De legger også til at e-sigaretter kan skape nikotinavhengighet og rekruttere barn og unge til tobakksrøyking.

Står ved et veivalg

Videre skriver foreningen: «Norske lungeleger møter daglig pasienter som har alvorlig lungesykdom på grunn av tobakk. Det tok flerfoldige tiår før skadevirkningene av tobakksrøyking ble kjent. (…) Nå står vi ved et veivalg der vi kan velge å lære av historien om tobakk, nikotinavhengighet og lungehelse, eller vi kan lukke øynene og la tvilen komme e-sigarettene til gode. Norske lungeleger mener at feil veivalg utgjør en alvorlig trussel mot lungehelsen. Skadepotensialet til e-sigaretter (damping) er ikke kartlagt i sin helhet, men vi vet nok til å advare mot bruken».

Når e-sigaretter med nikotin blir tilgjengelig i løpet av året, etterlyser Norsk forening for lungemedisin blant annet reguleringer for salg og holdningskampanjer der det advares mot bruk av e-sigaretter overfor befolkningen generelt. Foreningen ønsker også reguleringer som gjør overvåkning av bivirkninger og skader av e-sigaretter mulig.

Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i begynnelsen av mars.

Anbefalte artikler