()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Johan Ludvig Losting (1810–1876) var en norsk maler og illustratør. Det er han som står bak de velkjente litografiske plansjene med illustrasjoner i det store verket om spedalskhet av Carl Wilhelm Boeck og Daniel Cornelius Danielssen, utgitt i 1847. Losting illustrerte også verket Planteparasitære Sygdomme av de samme forfatterne, som kom ut heftevis fra 1855–92. I Tidsskriftet nr. 32/1988 hadde vi et av maleriene som ble brukt i sistnevnte utgivelse på forsiden. Det var tilknyttet avsnittet om favus, en kronisk infeksjon forårsaket av soppen Trichophyton schoenleinii (Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: I).

  Forsidebilde for Tidsskriftet nr. 32/1988

  Forsidebilde for Tidsskriftet nr. 32/1988

  Forsiden av Tidsskriftet nr. 32/1988, med illustrasjonen «Favus» malt av Johan Ludvig Losting.
  Forsiden av Tidsskriftet nr. 32/1988, med illustrasjonen «Favus» malt av Johan Ludvig Losting.
  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media