Julie Didriksen Om forfatteren
Artikkel

Johan Ludvig Losting (1810–1876) var en norsk maler og illustratør. Det er han som står bak de velkjente litografiske plansjene med illustrasjoner i det store verket om spedalskhet av Carl Wilhelm Boeck og Daniel Cornelius Danielssen, utgitt i 1847. Losting illustrerte også verket Planteparasitære Sygdomme av de samme forfatterne, som kom ut heftevis fra 1855–92. I Tidsskriftet nr. 32/1988 hadde vi et av maleriene som ble brukt i sistnevnte utgivelse på forsiden. Det var tilknyttet avsnittet om favus, en kronisk infeksjon forårsaket av soppen Trichophyton schoenleinii (Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: I).

Forsidebilde for Tidsskriftet nr. 32/1988

Forsiden av Tidsskriftet nr. 32/1988, med illustrasjonen «Favus» malt av Johan Ludvig Losting.

Anbefalte artikler