Samsvar mellom observatører – eller interobservatørsamsvar?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To observatører, for eksempel to radiologer som vurderer samme røntgenbilde, vil ikke alltid konkludere likt. Og samme radiolog vil ikke nødvendigvis komme til samme konklusjon om han vurderer samme røntgenbilde en tid senere.

  Illustrasjon: Stian Lydersen, tilpasset av Tidsskriftet.
  Illustrasjon: Stian Lydersen, tilpasset av Tidsskriftet.

  Grad av samsvar mellom observatører kalles på engelsk interrater reliability, interrater agreement eller interobserver agreement. Grad av samsvar mellom flere vurderinger gjort av samme observatør kalles intrarater reliability, intrarater agreement eller intraobserver agreement (1–5). Termene reliability og agreement brukes i litteraturen dels om hverandre, og dels med litt forskjellig betydning (3–5).

  Termene inter-rater-reliabilitet og intra-rater-reliabilitet, med eller uten bindestrek, er brukt i noen lærebøker (6–8), og forklares som «samsvar mellom observatører» ((8), s. 135). Fordelen er at disse uttrykkene er nesten identiske med det engelske opphavet. Ulempen er at man bruker det engelske ordet rater, som gjør at det blir en hybrid, en blanding av engelsk og norsk. Kanskje observatør er bedre? Følgende termer er brukt i Tidsskriftet: samsvar mellom observatører, interobservatørsamsvar, intra- og interobservatørsamsvar, grad av samsvar (målt med intraklassekorrelasjonskoeffisient), inter- og intraobservatørvariasjoner.

  Grad av samsvar kan kvantifiseres på forskjellige måter, avhengig av om den aktuelle utfallsvariabelen er dikotom, kategorisk med mer enn to kategorier, eller en skalavariabel. Aktuelle mål kan være Cohens kappa eller en variant av denne ved kategoriske data (9, 10), eller intraklassekorrelasjonskoeffisient (ICC) ved skalavariabler. En oppsummering av noen aktuelle mål finnes i ((11), s. 548–56).

  Konklusjon

  Konklusjon

  Hvilke termer bør vi så anbefale på norsk? Jeg tenker at vi generelt ikke behøver å skille mellom agreement og reliability i denne sammenhengen. Jeg har selv valgt å bruke uttrykket samsvar mellom observatører (9, 10), men samsvar innen observatører høres litt rart ut. Kanskje vi heller burde bruke termene interobservatørsamsvar og intraobservatørsamsvar, som er mer presise, selv om ordene blir lengre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media