Melanom på vei ned blant unge

Fra andre tidsskrifter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forekomsten av melanom blant unge i USA er synkende, men øker blant eldre. Bedre solvaner blant unge kan være årsaken.

  Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix
  Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix

  Overdreven soleksponering og solforbrenning, særlig i ung alder, er den viktigste kjente årsaken til melanom i hud. Helsemyndighetene i mange land driver derfor forebyggende arbeid der de råder folk til å begrense sin eksponering for ultrafiolette stråler fra sol og solarier. Effekten av slike tiltak begynner nå å vise seg.

  I en stor populasjonsstudie i USA basert på registerdata for rundt 988 000 tilfeller av melanom registrert i perioden 2001–15 (1), gikk insidensen av melanom ned for aldersgruppen 10–29 år, med en årlig nedgang etter 2006 på 4,4 % (95 % KI 1,7–7,0) for gutter, 5,4 % (3,3–7,4) for jenter, 3,7 % (2,5–4,8) for unge menn og 3,6 % (2,8–4,5) for unge kvinner. Denne nedgangen står i kontrast til en økning av melanom blant voksne over 40 år, der den årlige økningen i forekomst var på 1,8 % (1,4–2,1) hos menn og 1,8 % (1,4–2,2) hos kvinner.

  – Dette er svært gledelige resultater, som kan tyde på at informasjonskampanjer om hudkreft og solbeskyttelse begynner å ha effekt, sier Lill Tove Nilsen. Hun er fagdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomberedskap og leder norske helsemyndigheters strategi for hudkreft og UV-eksponering.

  – Denne studien fra USA gir støtte for arbeidet med å forebygge melanom og andre former for hudkreft gjennom å oppfordre til sunne solvaner, dvs. å begrense langvarig eksponering for sterk sol, søke skygge, bruke tildekkende klær og solfaktorkrem og å la være å bruke solarium, sier hun.

  – Samtidig bør vi nok legge enda mer arbeid i å fange opp melanom blant eldre, særlig blant menn. Norge ligger nær verdenstoppen i forekomst av melanom, og vi må prioritere arbeidet mot denne potensielt dødelige formen for hudkreft, sier Nilsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media