()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Intravenøs administrering av BCG-vaksine ga nesten full beskyttelse mot M. tuberculosis i en apestudie.

  Lungene til apene i studien. Det røde og gule viser betennelse fra tuberkulose. Dyrene på øvre rad fikk BCG-vaksinen…
  Lungene til apene i studien. Det røde og gule viser betennelse fra tuberkulose. Dyrene på øvre rad fikk BCG-vaksinen intradermalt og apene på den nedre rad fikk vaksinen intravenøst. Illustrasjonsfoto: AP/NTB Scanpix

  Tuberkulose er infeksjonssykdommen som tar flest liv. Kun én vaksine er godkjent, nemlig BCG-vaksinen, som har vært brukt i nesten hundre år. Den gir god beskyttelse av nyfødte, men ikke av tenåringer og voksne, spesielt i fattige land. BCG-vaksinen består av svekkede, levende Mycobacterium bovis-bakterier som er tilstrekkelig like Mycobacterium tuberculosis til å kunne gi god beskyttelse. Vaksinen gis intradermalt, og mer enn en milliard mennesker har fått den.

  Nyere immunologisk innsikt tilsier at vaksine direkte til lungene eller øvre luftveier er bedre egnet enn intradermal vaksine for å forhindre dråpesmitte av tuberkulose. Denne hypotesen ble prøvd ut i en ny studie, der fem grupper av makakaper ble gitt en høy dose BCG-vaksine (i) direkte til lungene med aerosol, (ii) intravenøst, (iii) intradermalt, (iv) aerosol pluss intradermalt, eller (v) intradermalt i vanlig lav dose (1). Etter seks måneder ble apene smittet med høyvirulent M. tuberculosis. Undersøkelse av vaksineringsresponsen ble gjort bl.a. ved å karakterisere mononukleære, antigenspesifikke leukocytter i blod og bronkioalveolærvask, genaktivering i leukocyttene, 18F-fluorodeoksyglukose-PET-CT-avbilding av granulomer i lungene og histologi på og bakteriedyrkning fra autopsimateriale.

  Bare intravenøs vaksinering, som ga nesten fullstendig immunitet, var effektiv. Ni av totalt ti aper fikk en høy grad av beskyttelse, og hos seks av disse ble det ikke funnet noen spor av tuberkulosebakterier. Sammenlignet med de andre vaksinasjonsmåtene ga intravenøs vaksinering en massiv tilstedeværelse av langlivede T-lymfocytter, CD4- og CD8-celler, i lungene – vev, lymfeknuter og bronkioalveolær lavage. Immunresponsen ble antatt å være T-hukommelsesceller i lungevevet.

  – At intravenøs administrering av BCG-vaksinen gir så god beskyttelse, er oppsiktsvekkende, men høyst troverdig, sier Ludvig M. Sollid, som er professor ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Han mener at studien er grundig utført, men påpeker at forskerne hadde vansker med å bestemme mekanismen for beskyttelse.

  – Mye tyder likevel på at beskyttelsen er avhengig av å få på plass langlivede T-celler i lungevevet, der de kan angripe mykobakteriene. Denne studien gir håp om effektiv bekjempelse av tuberkulose, sier Sollid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media