FHI overvåker infeksjoner gjennom diagnosekodene på regningskort

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk til forfatterne av artikkelen «Allmennlegers bruk av ICPC-diagnoser og samsvar med journalnotatene» (1) for at de har undersøkt kvalitet og intern koherens vedrørende bruken av takster fra ICPC kodeverket, og for formidlingen av dette. Artikkelen påpeker at kvaliteten på allmennlegenes diagnosesetting har betydning fordi de benyttes til kvalitetsforskning, forskning og i offentlige statistikker. Denne bruken av KUHR-data tror vi kunne vært bedre kjent. I tillegg har bruken en annen dimensjon som vi ønsker å belyse.

  Data fra KUHR-databasen brukes av Folkehelseinstituttet i overvåking av smittsomme sykdommer. Dataene på regningskortene blir anonymisert av Helsedirektoratet før de automatisk blir sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) og overvåkningssystemet Sykdomspulsen. Der blir dataene videre bearbeidet og statistiske analyser blir utført før dataene brukes i overvåking. Blant annet brukes datagrunnlaget til å bestemme nivået av influensalignende sykdom i Norge gjennom influensasesongen. Disse dataene publiseres ukentlig av FHI gjennom hele influensasesongen (uke 40 - uke 20). Dataene brukes også til pilotprosjektet «Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten», hvor utvalgte kommuneoverleger har fått tilgang til en interaktiv webside der de kan følge med på mage-tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner i blant annet sin egen kommune. Dette kan bidra til å oppdage lokale utbrudd av f.eks. vannbåren smitte. Erfaringene fra piloten er svært gode og FHI jobber nå for å etablere en sikker og robust produksjonsløsning så alle kommuneoverleger i Norge vil få tilgang til tjenesten.

  Denne studien er viktig for vår bruk av diagnosedata i overvåkingen, og vi setter stor pris på at diagnosekodene er i samsvar med legens vurdering som formidlet i journalen. Det viser at sykdomsovervåkingen som munner ut fra KUHR er pålitelig, og samtidig fordrer det til ytterligere bruk av KUHR-data.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media