Gry Grøneng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Grøneng

Gry Grøneng, Trine Hessevik Paulsen
03.02.2020
Takk til forfatterne av artikkelen «Allmennlegers bruk av ICPC-diagnoser og samsvar med journalnotatene» ( 1 ) for at de har undersøkt kvalitet og intern koherens vedrørende bruken av takster fra...