Trine Hessevik Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Område for smittevern, miljø og helse

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med utforming av studien, innsamling og tolkning av data, utarbeiding og godkjenning av innsendte manuskript.

Trine Hessevik Paulsen er lege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Trine Hessevik Paulsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media