Tyroksintilskudd ved subklinisk hypotyreose hos eldre?

Fra andre tidsskrifter Endokrinologi Geriatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eldre som ikke er plaget av sin hypotyreose, blir ikke bedre av tyroksinbehandling, viser studie.

  Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix
  Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix

  I en analyse av to randomiserte studier ble det kartlagt om tilskudd av levotyroksin gir mindre stoffskifterelaterte plager hos eldre (1). 251 personer, 80 år gamle eller eldre, som hadde fått påvist subklinisk hypotyreose, ble randomisert til enten å motta levotyroksin eller placebo. Stoffskifterelatert livskvalitet etter 12 måneder, bedømt i henhold til spørreskjemaet ThyPRO, viste ingen signifikante forskjeller mellom dem som fikk levotyroksin og dem som fikk placebo (skår redusert henholdsvis fra 21,7 til 19,3 og fra 19,8 til 17,4; p = 0,53). Tretthetsskår økte henholdsvis fra 25,5 til 28,2 og fra 25,1 til 28,7 (p = 0,96). Forfatterne konkluderer med at substitusjonsbehandling med tyroksin ved subklinisk hypotyreose kan sløyfes i denne aldersgruppen.

  – Metabolismen hos eldre skrur seg ned. Derfor har mange eldre høyere nivåer av thyreoideastimulerende hormon (TSH) enn andre, sier Louise Koren Dahll, som er overlege ved Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker sykehus.

  – Ved latent hypotyreose kan man prøve med tyroksinbehandling dersom pasienten har antistoffer mot tyreoperoksidase (anti-TPO) og symptomer på lavt stoffskifte. Dersom pasienten ikke har effekt av denne behandlingen, bør den seponeres, sier Dahll.

  – Gjeldende norske retningslinjer anbefaler at personer over 60 år uten koronarsykdom får en lavere startdose av levotyroksin, for eksempel 50 µg daglig. Hos dem med koronarsykdom anbefales det å starte med 12,5–25 µg daglig og å øke dosen med 4–6 ukers mellomrom, sier Dahll.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media