Nyfødtomsorg som redder liv

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlevelsen for premature nyfødte i fattige land kan bedres betydelig ved å lære opp mødrene til å gi omsorg med hudkontakt og amming.

  Illustrasjon: Cavan Images / Alamy Stock Photo
  Illustrasjon: Cavan Images / Alamy Stock Photo

  Ved den såkalte kengurumetoden for omsorg av nyfødte barn med lav fødselsvekt blir nybakte foreldre lært opp til å gi barnet hud-mot-hud-kontakt, og det gis råd om og bistand til fullamming. Tiltaket er vist å bedre overlevelse når det iverksettes på sykehus for nyfødte med fødselsvekt under 2 000 g. Verdens helseorganisasjon anbefaler derfor kengurumetoden ved sykehusfødsler, men i mange land skjer en stor del av fødslene utenfor sykehus.

  Blant dem som blir født på sykehus eller helseklinikker reiser mange hjem kort tid etter fødselen. Det er derfor antatt at kengurumetoden blir gjennomført for bare 5 % av dem som burde fått det.

  En fersk studie fra India har vurdert effekten av å promotere kengurumetoden i hjemmet (1). Rundt 8 400 nyfødte med vekt på 1 500–2 250 g ble randomisert til en intervensjonsgruppe som fikk hjemmebesøk av en veileder i kengurumetoden på dag 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21 og 28, eller til en kontrollgruppe som fikk standard oppfølging. Barna var gjennomsnittlig 30 timer gamle ved inklusjon.

  Innen 28 dagers alder hadde 73 av rundt 4 400 barn (1,65 %) i intervensjonsgruppen dødd, mot 90 av drøyt 3 850 barn (2,33 %) i kontrollgruppen. 180 dager etter fødselen var andelen henholdsvis 3,98 % og 5,24 %. Dette tilsvarer en økt overlevelsessjanse på hele 30 % (95 % KI 4–49) i første levemåned og 25 % (95 % KI 7–40) ved et halvt års alder.

  – India er et av landene i verden med høyest forekomst av lav fødselsvekt, der så mye som en firedel av de nyfødte er under normalen på 2,5 kg, sier en av forfatterne bak studien, Halvor Sommerfelt, som er professor ved Universitetet i Bergen og CISMAC-senteret, et senter for framragende forskning. 

  – Denne studien gir oss solid dokumentasjon på at også hjemmebasert bistand etter kengurumetoden er effektivt, sier han.

  Studien omfattet ikke barn som veide mindre enn 1,8 kg, ettersom svært små barn og barn som er syke, skal behandles på sykehus inntil de er stabile. Det er grunn til å tro at Verdens helseorganisasjon innen et års tid vil utvikle retningslinjer som anbefaler at barn med lav fødselsvekt som ikke har begynt med kengurumetoden på fødeinstitusjonen, bør få startet det hjemme, sier Sommerfelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media