Forside nr. 1/2020

Artikkel

Illustrasjon © Derek Ercolano

Det tar tid før ny kommunikasjonsteknologi innføres i helsevesenet, og det tar tid før foreldet teknologi fases ut. Telefaks er fortsatt i bruk på legekontorer og sykehus. Og callingen mange sykehusleger fortsatt løper rundt med, er ikke annet enn en litt klumpete personsøker, noe resten av samfunnet sluttet å bruke ved inngangen til dette årtusenet. Derfor er det ekstra gledelig når det skjer fremskritt. I dette nummeret publiserer vi en originalartikkel om direkte observert terapi ved tuberkulose, der medikamentinntaket ble observert over videosamtale. Ifølge studien var både pasienter og helsepersonell fornøyde med løsningen.

Anbefalte artikler