Les mer om

Artikkel

Videoobservert behandling ved tuberkulose

Tuberkulose er fortsatt en aktuell sykdom i Norge, og de fleste som får påvist sykdommen, er utenlandsfødte. Verdens helseorganisasjon anbefaler at tuberkulosemedisiner vanligvis bør gis ved direkte observert behandling til alle pasienter. Hos utvalgte pasienter kan dette gjennomføres ved bruk av videooverførte samtaler mellom pasient og helsepersonell. Dette viser erfaringer fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Videosamtale var tidsbesparende for hjemmesykepleien og ble foretrukket av flertallet av pasienter og hjemmesykepleiere fremfor hjemmebesøk.

Originalartikkel: Bruk av videosamtale i behandling av tuberkulosesykdom i Nord-Norge

Samarbeid kan forebygge reinnleggelser

Gjennomgang av reinnleggelser ved sykehusavdelinger kan være en metode for å påvise forhold som kan forbedres. Av 50 pasienter som ble innlagt på ny innen 30 dager etter utskrivelse fra Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, hadde 29 pasienter minst én påvirkbar risikofaktor for reinnleggelse. De to viktigste var mangelfull oppfølgning og svikt i overføring av informasjon til kommunehelsetjenesten. Vi bør heller satse på tiltak som virker enn på økonomiske straffeordninger, skriver vår lederskribent.

Leder: Reell samhandling forebygger reinnleggelse
Originalartikkel: Reinnleggelser ved en hjertemedisinsk avdeling

Legers personvern under press

Leger blir i økende grad omtalt i medier og på nett. Hvilken omtale i det offentlige rom som leger må tåle, er avhengig av avsender, medium, innhold og aktuelle særregler. Ny teknologi har gjort det enklere å søke etter og å publisere informasjon om leger. Personvernlovgivningen er vanskelig tilgjengelig og rettstilstanden uklar. Tillegges ytringsfriheten for stor vekt på bekostning av legers rett til privatliv? Vil leger etter hvert vegre seg for å søke utsatte stillinger pga. risikoen for negativ omtale i mediene?

Kronikk: Omtale av leger i offentligheten – er personvernet under press?

Anbefalte artikler