()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kim Brøsen, Kim Dalhoff, Ulf Simonsen, red.

  Basal og klinisk farmakologi

  6. utg. 1 218 s, tab, ill. København: FADL's forlag, 2019. Pris DKK 1 200

  ISBN 978-87-93590-25-0

  Dette er den sjette utgaven av den danske klassikeren Basal og klinisk farmakologi, som kom ut for første gang i 1994. I løpet av disse 25 årene har antallet sider økt med 600, og vekten har gått opp med 1,2 kg – slik at boka nå veier hele 2 970 gram.

  Boka har en tradisjonell oppbygging. Først presenteres generell og basal farmakologi (inklusive ulike transmitter- og enzymsystemer som påvirkes av legemidler). Del 2 favner omtaler av legemiddelgruppene. Den tredje delen omhandler klinisk farmakologiske emner, inklusive bivirkninger, interaksjoner og bruk av legemidler hos barn og eldre.

  Det er til sammen 82 kapitler i boka, og disse er skrevet av 93 forfattere. Når det er så mange forfattere involvert, har redaktørene en viktig jobb med å gjøre kapitelene så kongruente som mulig. Dette har de ikke fullt ut lykkes med. For eksempel er molekylstrukturen til aktuelle legemidler vist i noen kapitler, men ikke i alle. Det varierer også hvor detaljert de ulike legemidlene presenteres. Det er ikke alltid lengden på kapitlene henger sammen med hvor sentrale legemidlene er i klinisk praksis. For eksempel er kapitlene om kontrastmidler og legemidler ved generell anestesi på henholdsvis 17 og 16 sider, mens omtalen av en sentral gruppe som migrenemidler er svært kortfattet.

  Noe av innholdet i del 1 er svært matematisk og så detaljert at det skyter over målet. I del 2 er det omfattende tabeller der mye av legemidlenes farmakokinetikk er presentert, og det er også viet mye plass til virkningsmekanismer. Dette er viktig for den underliggende forståelsen, men er noen ganger i overkant detaljert. For mange legemiddelgrupper er det også oppgitt informasjon om dosering, bivirkninger, interaksjoner og forholdsregler, men kanskje kunne en enda større del av teksten ha vært viet den praktiske bruken av legemidlene.

  Boka er forbilledlig oppdatert og inneholder alle aktuelle nyvinninger fra de siste årene. I en del tilfeller presenteres til og med legemidler og virkeprinsipper som kan bli aktuelle i nær fremtid. Noen få kapitler, som de om reseptskriving og om nasjonalt regelverk for legemidler, er ikke relevante for norske leger. Men generelt sett ligger dansk terapitradisjon så nær opptil den norske at det ikke byr på noen problemer.

  Noe av innholdet i boka er for omfattende og komplisert både for studenter og ferdigutdannede leger, men ser man bort fra dette, inneholder den et vell av nyttig og relevant informasjon for alle som er involvert i legemiddelforskrivning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media