Les mer om

Artikkel

Autismespekterforstyrrelser

Andelen barn som får diagnosen autismespekterforstyrrelse, har økt de siste tiårene, også i Norge. Data fra Norsk pasientregister viser at 1,1 % av guttene og 0,3 % av jentene hadde fått en slik diagnose ved åtte års alder. Fra 2008 til 2016 økte andelen i alle aldersgrupper. I fylker med lav forekomst kan det se ut til at mange barn med autismespekterforstyrrelse ikke var oppdaget av helsevesenet eller fikk diagnosen sent; dette gjaldt særlig jenter. Dette viser en gjennomgang av journalene til 503 barn. Autismediagnoser var generelt godt dokumentert, og diagnosen samsvarte i de fleste tilfeller godt med diagnosekriteriene.

Originalartikkel: Diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn i Norge

Akutt svimmelhet

Med en poengtert anamnese og en god klinisk undersøkelse kan man i de fleste tilfeller skille farlig akutt svimmelhet fra ufarlig uten bruk av avanserte diagnostiske hjelpemidler. Nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus har kartlagt utredningspraksis og diagnose hos pasienter innlagt med akutt svimmelhet som hovedsymptom gjennom et helt år. Slike pasienter utgjorde 11 % av alle innleggelsene i avdelingen. Kun halvparten av dem fikk en årsaksdiagnose. Den diagnostiske tilnærmingen var preget av ikke-systematisk bruk av kliniske undersøkelser og høyt forbruk av CT-undersøkelser.

Lederartikkel: Akutt svimmel – hva skal gjøres?
Originalartikkel: Utredning av pasienter med akutt svimmelhet ved en nevrologisk avdeling

Depresjon og angst blant hjertepasienter

Hjertepasienter som er plaget av depresjon og angst, følger i mindre grad enn andre opp behandlingen og har dårligere prognose og økt dødelighet. Ved bruk av validerte spørreskjemaer for depresjon og angst gjennomførte Diakonhjemmet Sykehus i Oslo en screening av 232 pasienter med hjertesykdom. 57 av disse oppgav symptomer på depresjon eller angst. Screeningen var enkel å gjennomføre, men tidspress og usikkerhet om rutiner ble rapportert. Nytteverdien av slik screening er ikke avklart.

Originalartikkel: Screening for symptomer på depresjon og angst ved en hjertemedisinsk avdeling

Anbefalte artikler