Kognitive funksjoner svekkes ikke etter kirurgiske inngrep

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Kirurgiske inngrep fører ikke til stor svekkelse av kognitive funksjoner. Dette viser en stor britisk studie.

Illustrasjon: drafter123/iStock

I en studie som omfattet flere enn 7 500 pasienter ved britiske sykehus, ble undersøkelser av kognitive funksjoner koplet med opplysninger om sykehusinnleggelser for kirurgiske eller medisinske tilstander i perioden 1997–2016 (1). Pasientene ble i snitt fulgt i ca. 13 år og kognitive funksjoner undersøkt i snitt 3,8 ganger per person. Kirurgiske inngrep var assosiert med kun en liten svekkelse av kognitive funksjoner sammenliknet med medisinske tilstander. Hjerneslag var assosiert med store kognitive svekkelser. Pga. studiens observasjonelle design kan resultatene ikke brukes til å trekke konklusjoner om kausalitet.

I en tilhørende lederartikkel påpeker forfatterne at den observerte svekkelsen av kognitive funksjoner etter kirurgi var uten klinisk relevans (2). Kirurgisk praksis har endret seg radikalt i det undersøkte tidsrommet: Befolkningen har blitt eldre i tillegg til at hospitaliserte pasienter har blitt sykere og med behov for mer kompleks kirurgi, mens den friskere pasientmassen tas hånd om ved dagkirurgi. Forfatterne konkluderer likevel med at det er betryggende at det ikke ble påvist store kognitive svekkelser etter kirurgiske inngrep.

Anbefalte artikler