Fra ett til to barn i Kina

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Slik går det når verdens mest folkerike land endrer fødselspolitikk.

  Foto: Patty Chen / NTB Scanpix
  Foto: Patty Chen / NTB Scanpix

  Da Kina mot slutten av 1970-årene nærmet seg én milliard innbyggere, forbød kommunistpartiet under ledelse av Deng Xiaoping folk å få mer enn ett barn. Dette var den såkalte ettbarnspolitikken. Fra 2016 førte redusert befolkningsvekst og en aldrende befolkning til at den politiske ledelsen endret kurs: Nå kan kinesere få to barn.

  I en ny studie publisert i BMJ undersøkte forfatterne hvordan den nye politikken har påvirket fødselsraten (1). Fra januar 2014 til desember 2017 ble det registrert 67,8 millioner fødsler. Antall ekstra fødsler som følge av den nye tobarnspolitikken ble estimert til 5,4 millioner (95 % KI 4,34–6,46). Andel flergangsfødsler, som i utgangspunktet var 46,4 % per måned, økte med drøyt ni prosentpoeng til 55,5 %. Dermed overskred antall flergangsfødsler antall førstegangsfødsler i studieperioden, en utvikling som antas å være et resultat av innføringen av tobarnspolitikken. Andel mødre over 35 år økte med knapt seks prosentpoeng. Det var ingen økning i andel premature fødsler. Andel keisersnitt hos førstegangsfødende sank noe, fra 39,6 % til 36,6 %, mens andelen blant flergangsfødende steg fra 39,7 % 40,9 %.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media