Magnus Tisell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus Tisell

Magnus Tisell
07.10.2019
Eirik Helseth, Terje Rootwelt, Hanne Flinstad Harbo, red. Nevrologi og nevrokirurgi Fra barn til voksen. 7 utg. 582 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 899 ISBN 978-82-450-2473-9...