Anbefales på det varmeste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Karl Otto Nakken

  Epilepsi

  3 utg. 175 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-02-60376-2

  En godt etablert bok fra en nestor i norsk epileptologi er kommet i ny utgave. Litt mindre omfangsrik, men av samme faglig kvalitet, med nye referanser og ny klassifikasjon av epilepsiene fra 2017.

  Boken er på 175 sider med en 16 siders ordliste og 12 sider oppdaterte referanser. Det er 14 godt forklarte figurer og en rekke oversiktlige tabeller. Kapitlene har titler som: Hva er epilepsi, Anfall som kan mistolkes som epileptiske, Samsykelighet og komplikasjoner ved epilepsi eller Å leve med epilepsi.

  Boken inneholder rikelig med referanser til nyere norsk forskning som bekrefter at norsk epilepsidemografi er som i vår øvrige vestlige verden. Mye er nytt, og det er selvsagt viktig med gode informasjoner om norske forhold. Dessuten viser det hvor stort engasjementet i epilepsiforskningen er i Norge for tiden.

  Språket er godt forståelig for ikke-fagfolk, selv om noe fagterminologi ikke er mulig å unngå. For noen vil det være mye detaljer, men det gir boken en faglige styrke som gjør at fagfolk kan bruke den for å få en introduksjon til fagfeltet. Den vil f.eks. være til god støtte for alle som skal undervise om epilepsi i forskjellige settinger.

  Er det noe å kritisere? Nei, egentlig ikke. Enkelte skjønnhetsflekker vil enhver bok kunne ha. At MR ikke kan gjøres hos personer som har fått inn operert metal i kroppen (s. 26) er nok i dag en sannhet med modifikasjoner. At juvenil myoklon epilepsi har en god prognose, vil nok også være det for enkelte pasienter. Men dette blir lett unødvendig flisespikkeri.

  Kapitler om klassifisering av epileptiske anfall, elektroencefalografi og psykogene ikke-epileptiske anfall er bare tre av mange svært gode kapitler. Her er det også oppdatert informasjon om epilepsimedisiner.

  Boken er etter undertegnedes hjerte. Den er skrevet av en vitenskapelig skolert kollega, med et bankende hjerte for pasientenes hverdagssituasjon. Boken anbefales på det varmeste for alle yrkesgrupper som er involvert i omsorg for mennesker med epilepsi: leger, sykepleiere, sosionomer, pedagoger osv., og for mange pasienter og pårørende som ønsker en litt bredere orientering om epilepsi generelt. God lesning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media