Bernt A. Engelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bernt A. Engelsen

Bernt A. Engelsen
19.08.2019
Karl Otto Nakken Epilepsi 3 utg. 175 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-60376-2 En godt etablert bok fra en nestor i norsk epileptologi er kommet i ny...
Bernt A. Engelsen
04.09.2017
I artikkelen «Felles referanseområder for antiepileptika» presenterte A. Reimers og medforfattere nye referanseområder for serumkonsentrasjon av antiepileptika ved epilepsibehandling. Undertegnede...
Bernt A. Engelsen
15.11.2007
Stein, K. The genius engine Where memory, reason, passion, violence, and creativity intersect in the human brain. 292 s. Chichester: Wiley, 2007. Pris GBP 19 ISBN 978-0-471-26239-8 Dette er en...
Bernt A. Engelsen
20.09.2007
Siegel, DJ. The mindful brain Reflection and attunement in the cultivation of well-being. 387 s, ill. London: Norton, 2007. Pris GBP 16 ISBN 978-0-393-70470-9 Forfatteren er psykiater, forsker og...
Bernt A. Engelsen
14.12.2006
Nakken, Karl Otto Fra epilepsikoloni til spesialsykehus Glimt fra epilepsi-institusjonen ved Solberg gård i Bærum gjennom 100 år. 64 s, ill. Sandvika: Spesialsykehuset for epilepsi, 2006. Pris NOK...
Bernt A. Engelsen
23.03.2006
Vagusnervestimulering synes å være en lovende behandling for enkelte barn med alvorlig farmakoresistent epilepsi. Men nøkternhet i forventningene til behandlingen kan være riktig I dette nummer av...
Bernt A. Engelsen
15.05.2003
Dam, M Gram, L Tæt på epilepsi Hvad du bør vide om epilepsi. 3. utg. København: Forlaget www.epilepsy.dk Pris DKK 250 ISBN 87-90767-55-1 Boken er en dansk populærvitenskapelig fremstilling av...
Bernt A. Engelsen, Bjørn Karlsen, Wenche Telstad
28.05.2003
Status epilepticus er oftest definert som vedvarende eller gjentatte epileptiske anfall som varer over 30 minutter. Ved gjentatte anfall er det mangelfull restitusjon mellom dem. Alle typer...
Bernt A. Engelsen
20.05.2011
Siegel, Daniel J. The mindful therapist A clinician’s guide to mindsight and neural integration. 320 s, ill. New York, NY: W.W. Norton, 2010. Pris USD 28 ISBN 978-0-393-70645-1 Av og til...
Bernt A. Engelsen
11.12.2012
Forfatteren Arthur Koestler er kjent for sine romaner, autobiografier og politiske skrifter. Mindre kjent er hans bidrag til nevrolitteraturen. Han skrev utførlig om nervesystemets utvikling og om...
Bernt A. Engelsen
28.05.2013
Vegard Bruun Wyller og medarbeidere hadde i Tidsskriftet nr. 6/2013 et nødvendig, tidsriktig, og på alle måter betimelig bidrag til en debatt som har sydet på mangt et bibliotek på sykehusene, men...
Bernt A. Engelsen
16.09.2014
Dehaene, Stanislas Consciousness and the brain Deciphering how the brain codes our thoughts. 336 s, ill. New York, NY: Viking Penguin, 2014. Pris USD 28 ISBN 978-0-670-02543-5 Bevisstheten er et...
Bernt A. Engelsen
10.03.2015
Grinde, Bjørn Bevissthet Forstå hjernen og få et bedre liv. 200 s, ill. Oslo: Spartacus Forlag, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-430-0891-5 Dette er en informativ bok, men noe av utfordringen med den...