Høye serumverdier av stoffer i solkremer

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Stort forbruk av solbeskyttende kremer kan gi høyere serumnivåer av aktive stoffer enn anbefalt.

Illustrasjon: compuinfoto/iStock

Amerikanske helsemyndigheter har satt en grense på 0,5 ng/ml i serum for systemisk absorpsjon av aktive stoffer i solbeskyttende kremer. Produkter med stoffer som overgår denne grensen, må gjennomgå mer omfattende toksikologiske undersøkelser.

Avobenzon, oxybenzon, oktokrylen og ecamsul virker som UV-filtre og er mye brukt i solbeskyttende kremer. For å kartlegge maksimumnivået for systemisk absorpsjon av disse stoffene gjennomførte man en studie der 24 friske frivillige brukte maksimale doser solbeskyttende krem daglig i en uke uten at de var eksponert for solen (1). Allerede etter første dag ble det målt verdier på over 0,5 ng/ml for alle de fire stoffene, og senere verdier var mange ganger høyere enn grenseverdien på 0,5 ng/ml.

– I denne studien ble det funnet høye nivåer i serum av alle fire UV-filtrene som ble målt, sier Joar Austad, som inntil nylig var overlege ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus.

– Resultatene er noe overraskende, selv om testpersonene brukte svært mye solkrem. De undersøkte stoffene er mye brukt i solbeskyttende kremer også i det norske markedet, sier Austad.

– Vi mangler tilstrekkelig kunnskap om bivirkninger og toksiske effekter av systemisk absorbsjon av aktive substanser i solkremer, sier han.

– Resultatene tilsier ikke at man skal fraråde bruk av slike kremer ved aktiv soleksponering, men man bør begrense bruken. Man bør for eksempel ikke bruke kremer med solbeskyttende stoffer på dager uten soleksponering, sier Austad.

Anbefalte artikler