Jose Hernán Alfonso

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Oslo universitetssykehus

og

Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Jose Hernán Alfonso er ph.d., spesialist i arbeidsmedisin, overlege og lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer.

Artikler av Jose Hernán Alfonso
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media