De som trenger oss mest

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tilgang til lik medisinsk hjelp er ikke en realitet for alle i Norge i dag. Den kanskje mest sårbare gruppen i landet – papirløse migranter – er nemlig unntatt. Det sørger et nasjonalt regelverk for. Det slår fast at deres rett til helsehjelp er begrenset til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente.

  Legens plikt til å hjelpe er helt grunnleggende i vår yrkesetikk. Både menneskerettighetene og den universelle legeeden slår fast at medisinsk hjelp skal baseres på behov, ikke på status. Når nasjonalt regelverk strider mot dette, settes leger og andre helsearbeidere i en umulig skvis. Derfor har Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Psykologforeningen gått sammen om et felles opprop. Der oppfordres norske myndigheter til å gi papirløse mennesker reell tilgang til helsehjelp, basert på helsefaglige vurderinger, yrkesetikk og menneskerettigheter. Det handler om rettighetene til noen av de aller mest behovstrengende blant oss. Vi i Tidsskriftet støtter oppropet. Gi din signatur, du også: www.papirlose.org.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media