()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner som blir gravide innen ett år etter en dødfødsel, har ikke økt risiko for dødfødsel, prematur fødsel eller redusert fostervekst i neste svangerskap. Dette viser en stor studie med norsk deltakelse.

  Siri Håberg (til venstre) og Maria Christine Magnus. Foto: Torunn Gjerustad, Folkehelseinstituttet.
  Siri Håberg (til venstre) og Maria Christine Magnus. Foto: Torunn Gjerustad, Folkehelseinstituttet.

  I en studie basert på data fra fødselsregistrene i Finland, Norge og Australia ble forekomsten av dødfødsel og svangerskapskomplikasjoner hos kvinner som hadde hatt en dødfødsel studert (1). Studien er den første i sitt slag, og datagrunnlaget dekket flere enn 14 000 fødsler over en periode på 37 år. Kvinner som ble gravide innen seks måneder etter en dødfødsel, hadde ikke økt risiko for dødfødsel i neste svangerskap, tidlig fødsel eller redusert fostervekst sammenliknet med kvinner som ble gravide 24–59 måneder etter en dødfødsel. Det samme gjaldt for kvinner som ble gravide 6–11 måneder etter en dødfødsel.

  – Denne studien tyder på at kvinner som blir gravide kort tid etter en dødfødsel, ikke har økt risiko for komplikasjoner i det neste svangerskapet, sier Maria Christine Magnus, som er forsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet og en av to norske forfattere av artikkelen.

  – Verdens helseorganisasjon anbefaler at kvinner venter to år før de blir gravide igjen etter å ha født et levende barn, og seks måneder før de blir gravide igjen etter en spontanabort eller indusert abort. Det finnes ingen tilsvarende anbefalinger for hvor lenge man bør vente med å bli gravid etter en dødfødsel. Denne studien bidrar til kunnskapsgrunnlaget for å lage slike anbefalinger, sier Magnus, samtidig som hun påpeker at den studerte populasjonen er nokså homogen og har hatt god tilgang på gratis helsetjenester, noe som muligens gjør overføringsverdien til lav- og mellominntektsland mindre.

  Studien ble initiert av forskere ved Curtin University i Australia og er en del av et større samarbeid mellom Australia, Finland og Norge. Forskere fra Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet, som er et senter for fremragende forskning med støtte fra Forskningsrådet, har stått for den norske delen.

  – Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å kunne studere noe så sjeldent som gjentagelsesrisikoen for dødfødsel, sier Siri Håberg, som er den andre norske forfatteren og ansvarlig for den norske delen av studien.

  – Samarbeidet gir et godt grunnlag for videre studier om betydningen av tidsintervallet mellom svangerskap, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media