Pillefolket

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Nordmenn bruker legemidler som aldri før. I 2018 satte norske apoteker omsetningsrekord og solgte legemidler for til sammen 27,7 milliarder kroner, ifølge nylige tall fra Apotekforeningen. Og staten betaler. Mindre enn 20 % av utgiftene går fra den jevne nordmanns egen lomme. Resten dekkes gjennom sykehus og blåreseptordningen.

Åtte av de ti legemidlene som omsatte mest, er dyre og brukes ved alvorlige sykdommer hos et fåtall personer. Målt i definerte døgndoser ser bildet annerledes ut: På den toppen troner legemidler som i hovedsak er rimelige. Flere av dem, som statiner og acetylsalisylsyre, skal forebygge sykdom.

Vi er i sannhet en nasjon av pilleknaskere. I 2018 brukte i gjennomsnitt hver av oss 1,5 legemiddeldoser daglig – hele året. Folk over 67 år brukte mest; i gjennomsnitt over fire daglige legemiddeldoser hver. De siste tiårene har vi blitt stadig eldre, stadig friskere – og har brukt stadig mer legemidler. Det er et interessant, og svært komplekst, paradoks.

Anbefalte artikler