Manglende uttrykk for manglende data

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I datasett vil enkelte verdier kunne mangle. Data kan mangle helt tilfeldig, betinget tilfeldig eller ikke-tilfeldig. Dette bør gjenspeiles i de norske betegnelsene oversatt fra engelsk.

  Som bidragsyter til Tidsskriftets spalte Medisin og tall blir man anmodet om å bruke norske fagtermer. Men i enkelte tilfeller finnes de ikke. Artikkelen om manglende data i dette nummeret av Tidsskriftet er et eksempel (1).

  I hvilken grad mangler data tilfeldig? Dette kalles mekanisme for manglende data. Hvilken mekanisme som antas, er avgjørende for valg av analysemetode. De etablerte engelske termene for mekanismer for manglende data er vist i tabell 1. Det engelske uttrykket missing at random, forkortet MAR, kan misforstås (1, 2). Under antakelsen om missing at random kan sannsynligheten for manglende data være avhengig av observerte data. Dette kalles betinget sannsynlighet. En bedre betegnelse på engelsk kunne vært missing conditionally at random, men det ville fått samme forkortelse som missing completely at random – MCAR. Dessuten er termen missing at random godt etablert i engelsk faglitteratur (2). Andre betegnelser som er noe brukt, er non-ignorable missing og ignorable missing (2).

  Tabell 1

  Mekanismer for manglende data: I hvilken grad er sannsynligheten for manglende data avhengig av observerte eller uobserverte (dvs. manglende) data?

  Engelsk term

  Norsk term

  Beskrivelse

  Missing completely at random (MCAR)

  Mangler helt tilfeldig

  Sannsynligheten for manglende data avhenger verken av observerte eller uobserverte data

  Missing at random (MAR)

  Mangler betinget tilfeldig

  Sannsynligheten for manglende data avhenger bare av observerte data

  Missing not at random (MNAR)

  Mangler ikke-tilfeldig

  Sannsynligheten for manglende data avhenger av uobserverte data

  Hvordan skal vi oversette disse termene til norsk? Jeg har ikke sett denne problemstillingen omtalt i norske lærebøker, men så blir også metoder for å behandle manglende data sjelden omtalt i introduksjonslærebøker i statistikk. Jeg spurte noen norske statistikere, bl.a. Jan F. Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå, som opplyser at han bruker følgende betegnelser i utvalgsundersøkelser: tilfeldig frafall, stratifisert tilfeldig frafall og informativt frafall. Men ellers ser det ikke ut til å være etablert noen norske oversettelser.

  Nettsiden til International Statistical Institute (ISI) har en ordliste over statistiske termer på en rekke språk (3). Termene missing completely at random og missing at random inngår i denne ordlisten, men er ikke oversatt til norsk. De er oversatt til dansk som henholdsvis fuldstændigt tilfældigt manglende og tilfældigt manglende. Det danske tilfældigt manglende er like upresist som det engelske uttrykket. Oversettelsene til fransk, italiensk, nederlandsk, spansk, svensk og tysk har samme svakhet. I virkeligheten snakker vi om at data mangler tilfeldig betinget av data som er observert.

  Som norske oversettelser foreslår jeg derfor mangler betinget tilfeldig, mangler helt tilfeldig og mangler ikke-tilfeldig. Norske forkortelser er neppe nødvendig ettersom de engelske er godt innarbeidet i statistisk faglitteratur og inngår i ISIs ordliste på flere språk.

  Jeg takker Øyvind Bakke, Jan F. Bjørnstad, Geir Egil Eide, Mette Langaas og Eva Skovlund for nyttige innspill.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media