Leiv M. Hove

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leiv M. Hove

Leiv M. Hove, Knut Rokstad, Frank Petter Gullaksen, Inge Glambek
25.02.2019
Tidligere overlege Gunnar Odland døde i sitt hjem 7. oktober 2018, 88 år gammel. Han var født på Varhaug på Jæren og tok medisinsk embetseksamen ved...
Leiv M. Hove, Inge Glambek, Inge Morild
26.09.2018
Hva døde Tordenskiold av? Vi presenterer her en skadekirurgisk og rettsmedisinsk vurdering av obduksjonsrapporten. Foto: Nasjonalbiblioteket/Anders Beer Wilse. Peter Wessel Tordenskiold døde bare 30...
Leiv M. Hove, Inge Glambek, Frank Petter Gullaksen, Knut Rokstad
22.01.2018
Tidligere avdelingsoverlege Ottar Heggø døde i sitt hjem i Bergen 12. april 2017, 94 år gammel. Han ble født i Stongfjorden i Askvoll kommune 18. januar 1923, tok eksamen artium i 1943 ved Firda...
Leiv M. Hove
13.03.2008
Illustrasjonsfoto © Rob Mackenbach/Flowers/GV-Press Tulipanen kom til Europa fra Tyrkia omkring 1550. Der hadde den vært kjent lenge i både vill og kultivert form. Tyrkerne kalte den «lale», men det...
Leiv M. Hove, Sven Young, Johannes Cornelis Schrama
13.03.2008
Vår interesse for dette maleriet går mange år tilbake i tid, fra da det ble omtalt i artikler om kirurgiske pionerer ( 1  –  3 ). Siden vi er interessert i medisinsk og kirurgisk historie, har vi...
Leiv M. Hove, Sven Young, Johannes Cornelis Schrama
13.03.2008
Our interest in this painting goes back many years to when it was mentioned in articles on pioneer surgeons ( 1  –  3 ). As we are interested in medical and surgical history, we have provided one...
Leiv M. Hove
29.01.2009
Diagnostikk og behandling av skafoidfrakturer kan sannsynligvis gjøres mer kostnadseffektivt ved tidlig MR-diagnostikk og perkutan operasjon Det forekommer om lag 20 000 brudd i hånden hvert år i...
Leiv M. Hove
11.06.2009
Magne Røkkum & Knut Melhuus viser bl.a. til «nyere studier» som er fra årene 1992 – 97 ( 1 ). I disse studiene undersøkte man imidlertid pasienter som hadde fått utført åpen kirurgi, og ikke...
Leiv M. Hove
08.01.2004
Tidsskriftartikler kan tydeligvis leses på mange måter. Selv leste jeg Frank Åbyholms lederartikkel i Tidsskriftet nr. 18/2003 ( 1 ) som en avdelingsleders bekymring for fremtiden på egen og liknende...
Leiv M. Hove
04.03.2004
Styf, Jorma Kompartmentsyndrom – diagnostik, behandling och komplikationer 187 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 263 ISBN 91-44-02958-6 Forfatteren av denne boken er overlege og...
Ole Kristian H. Furulund*, Leiv M. Hove
20.11.2000
Med akutt muskellosjesyndrom forstås en tilstand som oppstår når økt trykk innenfor en muskellosje kompromitter sirkulasjonen og funksjonene til det fascieomsluttede vevet (1). For sen eller...