Inge Glambek

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Glambek

Inge Glambek
08.04.2019
Helseministerens innspill om 17 kirurgiske inngrep som helt eller delvis bør fjernes fra offentlig finansiering, er en direkte oversettelse av en analyse av britiske forhold. Tallene er derfor litt...
Leiv M. Hove, Knut Rokstad, Frank Petter Gullaksen, Inge Glambek
25.02.2019
Tidligere overlege Gunnar Odland døde i sitt hjem 7. oktober 2018, 88 år gammel. Han var født på Varhaug på Jæren og tok medisinsk embetseksamen ved...
Leiv M. Hove, Inge Glambek, Inge Morild
26.09.2018
Hva døde Tordenskiold av? Vi presenterer her en skadekirurgisk og rettsmedisinsk vurdering av obduksjonsrapporten. Foto: Nasjonalbiblioteket/Anders Beer Wilse. Peter Wessel Tordenskiold døde bare 30...
Leiv M. Hove, Inge Glambek, Frank Petter Gullaksen, Knut Rokstad
22.01.2018
Tidligere avdelingsoverlege Ottar Heggø døde i sitt hjem i Bergen 12. april 2017, 94 år gammel. Han ble født i Stongfjorden i Askvoll kommune 18. januar 1923, tok eksamen artium i 1943 ved Firda...
Inge Glambek
23.05.2017
Norge er et langt land med lokale variasjoner i behovet for generell og spesialisert kirurgisk kompetanse. Norsk kirurgisk forening støtter forslaget om å opprette en egen spesialitet innen generell...
Inge Glambek, Torben Wisborg, Alexander Wahba, Christine Gaarder, Rune Haaverstad, Henrik Aamodt, Thomas Geisner, Pål Aksel Næss
02.02.2017
Ottestad og medarbeidere foreslår, som Norsk Anestesiologisk Forening, prehospital torakotomi ved traumatisk hjertestans på gitte indikasjoner i Tidsskriftet nr. 23/2016 ( 1 , 2 ). Norsk kirurgisk...
Inge Glambek
29.05.2012
Smith, Ian McWhinnie, Douglas Jackson, Ian Day case surgery 414 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-958433-8 Boken kommer ut i serien Oxford Specialist...