Sonja Heyerdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sonja Heyerdahl

Finn Wisløff, Olav Dajani, Tormod Guren, Sonja Heyerdahl, Oscar Heyerdahl
28.01.2019
Så er Thoralf død. Vi visste jo at det ville komme snart, men hadde håpet å få beholde ham litt til. For selv om han var bundet til sengen den siste tiden, var han fortsatt den samme gode og...
Synnøve Ness Bjerke, Trine Bjøro*, Sonja Heyerdahl
30.08.2001
Til tross for gode klinisk kjemiske markører og behandlingsmuligheter kan diagnose og behandling av hypotyreose være vanskelig. Det kliniske bildet varierer sterkt, med tallrike og diffuse somatiske...
Inger Halvorsen, Sonja Heyerdahl
18.02.2011
Anorexia is a serious disease carrying a major risk of becoming chronic. A Norwegian follow-up study of adolescents with anorexia showed that four out of five patients had been cured of their eating...
Beate Ørbeck, Kjetil Sundet, Jens Veilemand Jørgensen, Bengt Frode Kase, Sonja Heyerdahl
17.11.2005
Ved medfødt hypotyreose er det for lav tyroksinproduksjon. Ubehandlet vil dette føre til hjerneskade. Innføring av nyfødtscreening og igangsetting av behandling med tyroksin få uker etter fødselen...
Inger Halvorsen, Sonja Heyerdahl
18.02.2011
Anoreksi er en alvorlig sykdom med stor risiko for et kronisk forløp. I en norsk etterundersøkelse av unge med anoreksi var fire av fem pasienter blitt friske av sin spiseforstyrrelse i ung voksen...