Finn Wisløff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finn Wisløff

Finn Wisløff, Olav Dajani, Tormod Guren, Sonja Heyerdahl, Oscar Heyerdahl
28.01.2019
Så er Thoralf død. Vi visste jo at det ville komme snart, men hadde håpet å få beholde ham litt til. For selv om han var bundet til sengen den siste tiden, var han fortsatt den samme gode og...
Finn Wisløff, Eva Marie Jacobsen, Nina Gulbrandsen, Geir E. Tjønnfjord
01.10.2018
Vår gode kollega Sigurd Liestøl døde 24. mai, 54 år gammel. Rolig, grundig og samvittighetsfull er ord som beskriver fagmannen Sigurd. Han ble uteksaminert som lege ved Universitetet i Oslo i 1989,...
Finn Wisløff
20.09.2007
Indikasjonsområdet for rekombinant erytropoietin i behandling av kreft har skrumpet betydelig inn Erytropoietin, et glykoproteinhormon som dannes i nyrene, er viktig for produksjonen av røde...
Martin Aasbrenn, Frøydis Langmark, Finn Wisløff
04.12.2008
I Norge har det siden 1951 vært obligatorisk å rapportere krefttilfeller til Kreftregisteret. Korrekte og komplette data i Kreftregisteret er vesentlig for kreftforskningen og ved evaluering av...
Haakon Breien Benestad, Finn Wisløff
14.08.2008
Det er fascinerende hvordan en god historie kan konstrueres ved å klippe og lime fra avisartikler, uten at forfatteren søker til kildene, men derimot tilsynelatende tror at en avisartikkel gjengir et...
Finn Wisløff
02.12.2004
I Tidsskriftet nr. 19/2004 har Jens Hammerstrøm og medarbeidere en utmerket artikkel om høydosebehandling med stamcellestøtte i Midt-Norge. I et tiårsmateriale med 52 myelomatosepasienter fant de en...
Finn Wisløff, Lorentz Brinch, Jens Hammerstrøm
23.01.2003
Artikkelen er en forkortet versjon av handlingsprogrammet for kronisk myelogen leukemi utarbeidet av Norsk selskap for hematologi ( 1 ) Det diagnostiseres omtrent 50 nye tilfeller av kronisk myelogen...
Finn Wisløff
06.02.2003
Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, fikk våren 1998 henvist en pasient med Gauchers sykdom ( 1 ). Etter at diagnosen var verifisert, forela vi resultatene av undersøkelser og...
Finn Wisløff
10.05.2001
Blod og blodprodukter er mangelvare. Blodbankene strever med å skaffe nye givere. Samtidig kastes det daglig store mengder blod fra pasienter som tappes terapeutisk. Kunne noe av dette blodet ha vært...
Finn Wisløff
30.03.2001
I Tidsskriftet nr. 4/2001 har Berit Borch-Iohnsen & Anton Hauge en engasjert artikkel om hemokromatose og jernpreparater (1). Jeg er enig i hovedkonklusjonen, nemlig at jernpreparater bør...
Finn Wisløff, Jon-Magnus Tangen, Lorentz Brinch, Inger-Marie S. Dahl, Franz X.E. Gruber, Jens Hammerstrøm, Anders Waage, Ingerid Nesthus, Peter Ernst
30.08.2001
Basert på artikkel publisert i Blood (11) Myelomatose karakteriseres av infiltrerende vekst av maligne plasmaceller i beinmargen. Dette kan føre til destruksjon av beinvev, utvikling av osteolytiske...
Per Ole Iversen, Finn Wisløff
06.02.2003
I 1882 beskrev den franske hudlegen Philippe Gaucher en pasient med utpreget hepatosplenomegali ( 1 ). Han trodde opprinnelig det dreide seg om en godartet leukemivariant. Epstein fant i 1924 at...
Finn Wisløff
04.05.2005
Foto Mark L. Stephenson/Corbis/SCANPIX Fritt hemoglobin er toksisk. Derfor må det pakkes inn. Hos de fleste virveldyr er hemoglobinet kapslet inn i celler, med eller uten kjerne. Våre erytrocytter er...
Finn Wisløff, Harald Arnesen,, Peter Kierulf
30.06.2005
Professor dr.med. Hans Christian Godal døde 24. mars 2005, 82 år gammel. Med ham er nok en av de gamle kjempene i norsk medisin gått bort. Han tilhørte en kontingent norske studenter som etter...
Finn Wisløff, Hans Christian Godal
07.04.2005
Overlege dr.med. Erik Magnus er død, 83 år gammel. Han begynte å studere medisin under krigen, var med i Milorg og aktiv i illegalt arbeid. Ved en tilfeldighet unngikk han å bli arrestert på...
Tormod K. Guren, Thoralf Christoffersen, G. Hege Thoresen, Finn Wisløff, Olav Dajani, Kjell M. Tveit
17.11.2005
En type nye antitumormidler, utviklet for å oppnå mer målrettet terapi, er medikamenter som angriper spesifikke tyrosinkinaser, dvs. enzymer som fosforylerer proteiner på aminosyren tyrosin. Noen av...
Erlend B. Smeland, Frode Vartdal, Finn Wisløff
25.03.2010
I Tidsskriftet nr. 12/2009 er Petter Gjersvik bekymret for universitetets nye skapning, Institutt for sykehusmedisin (nylig omdøpt til Institutt for klinisk medisin), og frykter at fakultetet er i...
Erlend B. Smeland, Frode Vartdal, Finn Wisløff
25.03.2010
I Tidsskriftet nr. 2/2010 ønsker Ola Didrik Saugstad seg tilbake til den tid da de vitenskapelig best kvalifiserte også hadde toppstillingene ved universitetssykehusene ( 1 ). Det kunne nok fungere...