Andre boller?

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

«Her er null kontinuitet som kan bygge et pasient–lege-forhold over tid, preget av trygghet, nærhet og åpenhet. I stedet møter du en stim av engangsleger som bare innbyr til fjernkontakt. De kjenner deg ikke, heller ikke sykdommen din annet enn i glimt.» Dette skrev Per Fugelli i 2011 om leger på sykehus. Lite ante han om at han samtidig beskrev forretningsidéen til det svenske selskapet Kry: videobaserte engangskonsultasjoner mellom tilfeldige innringere og en stor pool av leger. På bare fire år har Kry vokst til et milliardforetak.

Nå driver selskapet aggressive reklamefremstøt i Norge. Plakater, avisinnlegg og sponsede Instagram- og blogginnlegg etterlater alle det samme inntrykket: Fastlegene er lite tilgjengelige og evig forsinkede. Fremtiden er todimensjonalt flimrende leger uten oppfølgingsansvar. Eller «nå er det andre boller», som det heter i «influenseren» Funkygines Kry-sponsede blogginnlegg.

«Du blir etterlatt i en Kafka-aktig uro. Du føler deg som et fremmedlegeme i verden», fortsatte Fugelli om engangslegene. Den gamle forkjemperen for kontinuitet i legerelasjonen hadde rett. Heller ikke i den digitale fremtiden blir det gode boller uten tid og kjærlighet.

Anbefalte artikler