()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forekomsten av diaré blant barn i Afrika varierer mye, både mellom land og mellom ulike regioner i hvert land.

  Rotavirusvaksinasjon er et av flere viktige tiltak for forebygging av diarésykdom. Illustrasjonsfoto: hailshadow/iStock
  Rotavirusvaksinasjon er et av flere viktige tiltak for forebygging av diarésykdom. Illustrasjonsfoto: hailshadow/iStock

  Diaré er den tredje vanligste dødsårsaken blant barn yngre enn fem år i Afrika, med anslagsvis 330 000 årlige dødsfall. Men en ny studie viser at det er stor variasjon i utbredelse og dødelighet (1).

  Studien er basert på data fra over 50 000 små geografiske områder (dvs. på rundt 5 km2) fordelt på de fleste afrikanske land. Områdene med høyest insidens av alvorlig diaré ligger nord i Nigeria, samt i sentrale deler av Etiopia og DR Kongo.

  Over halvparten av dødsfallene fant sted i 7 % av de undersøkte regionene. Letaliteten var høyest i Lesotho, Mali, Sierra Leone, Benin og Nigeria, der nesten 2 per 1 000 diarésyke barn døde. Estimater viste at dersom alle land hadde redusert letaliteten til under 0,5 per 1 000 syke barn, noe som er median for hele Afrika, så kunne 137 000 liv blitt spart – over halvparten av disse bare i Nigeria. Nigeria var også landet med størst intern variasjon, dvs. en mortalitet fra 1,6 til 9,5 per 1 000 barn per år. Diarérelatert dødelighet sank i perioden 2000–15 i nesten alle regionene.

  Forfatterne peker på at diarésykdom kan forebygges gjennom gode sanitærforhold, tilgang på rent vann og vaksinasjon mot rotavirus, og at dødeligheten kan reduseres med peroral rehydrering og sinktilskudd. Denne studien kan bidra til å belyse hvor det er mest å hente ved å sette inn slike tiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media