Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Behandling med statin reduserer ikke dødelighet hos friske eldre.

Hos eldre ble effekt av statinbehandling kun funnet hos personer med type 2-diabetes. Illustrasjonsfoto: Daniela Jovanovska-Hristovska/iStock

Dokumentasjon for effekt av statinbehandling hos personer over 75 år uten hjerte- og karsykdom eller diabetes er svak. Norske retningslinjer anbefaler at slik behandling kun skal gis etter individuell vurdering. En retrospektiv kohortstudie som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ, omfattet mer enn 46 000 personer over 74 år uten tegn til aterosklerotisk hjerte- og karsykdom (1). Rundt 60 % var kvinner.

Statinbehandling hadde ingen effekt på mortalitet eller forekomsten av hjerte- og karsykdom hos personer over 74 år uten type 2-diabetes. Hos personer med type 2-diabetes i alderen 75–84 år var statinbehandling assosiert med redusert mortalitet (hasardrate 0,84; 95 % KI 0,75–0,94) og hjerte- og karsykdom (0,76; 0,65–0,89). Antall som måtte behandles (number needed to treat, NNT) per år var 306 for å forebygge ett dødsfall og 164 for å forebygge kardiovaskulær sykdom. For personer over 84 år med type 2-diabetes fant man ingen positiv effekt av statinbehandling.

– Denne studien gir ikke støtte til primærprofylaktisk statinbehandling hos personer uten diabetes over 74 år, sier Susanne Sørensen Hernes, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. – Studiepopulasjonen var for liten til å trekke sikre slutninger om statinbehandling til personer med diabetes over 84 år. Disse funnene bør føre til endringer i statinbehandlingen hos eldre. Eldre er ikke en homogen gruppe, og i vurderingen av primærprofylaktisk behandling må det alltid gjøres en individuell vurdering der antatt levetid, komorbiditet og funksjonsnivå spiller inn, sier Hernes.

Anbefalte artikler