Odd Terje Brustugun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Terje Brustugun

Odd Terje Brustugun
01.02.2021
Some, but not all, people with cancer seem to be at increased risk of a severe COVID-19 disease course. It is important to find out exactly who is at risk. Early in the pandemic, cancer patients with...
Odd Terje Brustugun, Lars Heggelund
15.01.2021
Kreftpasienter ble ekskludert fra de første studiene av vaksiner mot covid-19, men likevel blir disse pasientene anbefalt prioritert for vaksinering. Vi mener kreftpasienter trygt kan vaksineres, men...
Odd Terje Brustugun
01.02.2021
Noen personer med kreft, men ikke alle, synes å ha økt risiko for alvorlig covid-19-forløp. Det er viktig å avdekke hvem dette gjelder. Allerede tidlig i pandemien ble kreftpasienter med covid-19-...
Odd Terje Brustugun
03.04.2020
Også i pandemiåret 2020 vil over 34 000 personer i Norge få en kreftdiagnose. Hvordan skal vi sikre disse pasientene tilfredsstillende behandling og oppfølgning? Kreftleger er vant til å prioritere,...
Odd Terje Brustugun, Sveinung Sørhaug, Bjørn Henning Grønberg, Marianne Aanerud, Mohammed Modar Zayd Al-Zubayidy, Lars Fjellbirkeland, Åslaug Helland, Janna Berg, Brynjar Andreassen, Erna Elise Paulsen, Per Magnus Haram, Haseem Ashraf, Sissel Gyrid Freim Wahl
26.03.2020
Nye og effektive behandlingsformer gjør at flere lever lenger med lungekreft. Det gir pasientene håp, men fører til kapasitetsutfordringer i sykehusene. Lungekreft har tradisjonelt vært...
Odd Terje Brustugun
13.11.2018
Ellen Schlichting, Erik Wist, red. Kreftsykdommer En basisbok for helsepersonell. 5. utg. 484 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 769 ISBN 978-82-05-51096-8 Det er gått seks år siden forrige...
Åslaug Helland, Odd Terje Brustugun
24.09.2009
Lungekreft er den tredje hyppigste kreftform i Norge, med over 2 500 nye tilfeller årlig. I Norge er fem års relativ overlevelse 9,7 % for menn og 14,2 % for kvinner ( 1 ). På verdensbasis er det...
Odd Terje Brustugun, Ole Nome*, Øyvind S. Bruland, Lars Ottestad, Wolfgang Lilleby
12.06.2003
Med en insidens på 2 500 og en mortalitet på 30 % er brystkreftsykdommen et betydelig samfunnsmessig problem ( 1 ). Studier har vist at adjuvant strålebehandling gitt tidlig reduserer...
Camilla M.T. Sagerup, Odd Terje Brustugun, Lars Jørgensen
17.12.2009
Skuldersmerter og parestesier i armen kan skyldes alt fra ufarlige og forbigående tilstander til mer alvorlige sykdommer. En avventende holdning kan ha prognostisk betydning for pasienten. En 67 år...
Odd Terje Brustugun, Åslaug Helland, Lars Fjellbirkeland, Lilach Kleinberg, Sarah Ariansen, Peter Jebsen, Helge Scott, Tom Dønnem, Roy Bremnes, Thomas Berg, Bjørn Henning Grønberg, Hong Yan Dai, Sissel Gyrid Freim Wahl, Kjersti Mangseth, Lars Helgeland
30.04.2012
Lungekreft rammer årlig over 2 500 personer i Norge ( 1 ). Flere enn 2 100 dør hvert år, hvilket gjør sykdommen til den vanligste årsaken til kreftrelaterte dødsfall. Ca. 80 % har ikke-småcellet...
Einar Waldeland, Odd Terje Brustugun, Christina Ramberg, Åslaug Helland
27.11.2012
Strålebehandling som smertelindring ved columnametastaser er veldokumentert og i utstrakt bruk. Ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, tilbyr vi nå en variant av stereotaktisk...
Odd Terje Brustugun
11.06.2013
Kreft med ukjent utgangspunkt ble endelig kreftdiagnose hos en av 20 kreftpasienter for 20 år siden. Nå får cirka en av 100 denne diagnosen. Noen ganger kan man, til tross for grundig utredning, ikke...
Odd Terje Brustugun, Åslaug Helland, Lars Julsrud
13.05.2014
Det diagnostiseres ti lungekreftpasienter hver arbeidsdag i Norge, og sykdommen tar liv hver fjerde time. Tre av fire har ikke-kurerbar sykdom på diagnosetidspunktet, hovedsakelig fordi sykdommen...
Georg Mynarek, Trond Mogens Aaløkken, Anne Catrine T. Martinsen, Odd Terje Brustugun
29.04.2014
Lungekreft er den kreftformen i Norge som tar flest liv ( 1 ). En vesentlig årsak til dette er at lungekreft oppdages så sent at to av tre pasienter er inkurable på diagnosetidspunktet. Man må anta...
Odd Terje Brustugun
30.09.2014
Ett av tre tapte leveår i Norge skyldes kreft. De vanligste epidemiologiske termene som blir benyttet ved kreft er insidens (antall nye tilfeller) og dødelighet. For å få et bedre inntrykk av en...
Arne Stenrud Berg, Ayca Løndalen, Odd Terje Brustugun
16.06.2015
En mann i 60-årene ble utredet på bakgrunn av økende dyspné. Han hadde vært eksponert for asbest noen uker i 1970-årene, og hadde røykt fra 15 års alder. Det ble ikke funnet atypiske celler i...
Odd Terje Brustugun
10.03.2015
Erlend Hem skriver på lederplass i Tidsskriftet nr. 1/2015 om at mye er ved det samme innen medisinen, på tross av formuleringer som at «det foregår en rivende utvikling» ( 1 ). Som vanlig er hans...