Odd Terje Brustugun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Odd Terje Brustugun er dr.med., spesialist i onkologi, overlege ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus, Vestre Viken, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han er leder av Norsk lungekreftgruppe, leder av arbeidsgruppen som skriver nasjonalt handlingsprogram for lungekreft, medlem av LIS-onkologi spesialistgruppe og fast ekstern fagspesialist i Ekspertpanelet.

Artikler av Odd Terje Brustugun
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media