()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tove Agner, Anette Bygum, Lars Iversen et al.

  Klinisk dermatologi og venerologi

  5. utg. 344 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 565

  ISBN 978-87-628-1702-9

  Dansk dermatologi er i verdensklasse. Danskene er overlegent best blant de nordiske land hva gjelder publisering av original dermatologisk forskning (1), og det finnes flere gode danske lærebøker i faget. En av disse foreligger nå i ny utgave, den femte i rekken, der kvinner har overtatt for to av de fire mannlige redaktørene av den forrige utgaven. Alle kapitler er revidert og oppdatert, og mange av dem skrevet helt om. I tråd med utviklingen innen e-læring er boken også gjort tilgjengelig i en digital versjon med ulike øvingsoppgaver.

  Boken er primært beregnet for medisinstudenter. Forfatterne har klart å begrense stoffomfanget til tross for den store mengden ny kunnskap, bl.a. innen immunologi og molekylærbiologi, som har revolusjonert behandlingen av mange hudsykdommer de siste årene, særlig inflammatorisk hudsykdom og malignt melanom. Boken legger mest vekt på symptomer, kliniske funn og basale patofysiologiske mekanismer, ettersom godt klinisk skjønn fortsatt er basert på god anamnese, presis beskrivelse av utslett og biologisk innsikt.

  Boken er skrevet i et for nordmenn lett forståelig dansk språk. Kapittelinndelingen er logisk og godt balansert. Gode fotografier, figurer og tabeller bidrar til bokens pedagogiske verdi. Seksuelt overførbare infeksjoner er omtalt i et tilfredsstillende omfang og detaljgrad. Boken har til slutt en liste over dermatologiske og venerologiske begreper som mange vil finne nyttig. Jeg savner fortsatt en henvisning til nettsiden www.dermnetnz.org og misliker forfatternes definisjon av en pustel som «en pussfylt vesikkel». Men dette er detaljer som ikke ødelegger for konklusjonen: Dette er en meget god lærebok. Den anbefales til norske medisinstudenter, særlig til dem som foretrekker skandinaviskspråklige fremfor engelskspråklige lærebøker. For allmennleger vil den være en nyttig kilde til klinisk viktig kunnskap om vanlig forekommende hudsykdommer og om seksuelt overførbare infeksjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media