Cecilie Risøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Risøe

Cecilie Risøe
11.01.2021
Catheter-based ablation is a well-established treatment for atrial fibrillation. The fact that ablation of atrial fibrillation can also be carried out during open-heart surgery is less well known...
Cecilie Risøe
05.01.2021
Kateterbasert ablasjon av atrieflimmer er en veletablert behandling. At ablasjon av atrieflimmer også kan gjøres under åpen hjertekirurgi, er mindre kjent. Atrieflimmer er vår vanligste...
Cecilie Risøe
13.11.2018
Legeforeningens nye faglandsråd der alle de fagmedisinske foreningene er representert, hadde sitt aller første møte 26. september i år. Faglandsrådet valgte et fagstyre med ni medlemmer som får...
Sigrun Halvorsen, Cecilie Risøe
24.09.2009
Til tross for betydelig nedgang i hjerte- og kardødeligheten i Norge er hjerte- og karsykdom fortsatt ledende dødsårsak for både kvinner og menn ( 1 ). 40 % av norske kvinner dør av hjerte- og...
Cecilie Risøe, Sidsel Graff-Iversen
09.03.2006
Spørsmålet om kvinner med hjertesykdom får god nok behandling er reist på ny, både nasjonalt og internasjonalt. Problemstillingen er todelt. For det første synes det å foreligge en kunnskapsmangel...
Cecilie Risøe, Knut Gjesdal
01.04.2004
Bortsett fra ekstrasystoler er atrieflimmer den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen. Pasienter med kronisk atrieflimmer skal som hovedregel gis antikoagulasjonsbehandling med warfarin til INR-verdi 2,...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Jørund Langørgen, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Siv Olsen, Cecilie Risøe, Sigrun Halvorsen
23.08.2016
Each year, some 13 000 Norwegians are admitted to Norwegian hospitals with acute myocardial infarction ( 1 ). Several studies have shown that women may have less clear symptoms and clinical findings...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Jørund Langørgen, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Siv Olsen, Cecilie Risøe, Sigrun Halvorsen
23.08.2016
Hvert år blir ca. 13 000 nordmenn innlagt med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus ( 1 ). Flere studier har vist at kvinner kan ha mindre klare symptomer og kliniske funn, at de har lengre...
Cecilie Risøe
25.02.2014
Medical quality registers can be used to improve local care Medical guidelines are intended to ensure that all patients are offered treatment with scientifically documented efficacy, and are one of...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Aarlott Digre, Cecilie Risøe, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Stig Arild Slørdahl, Sigrun Halvorsen
14.10.2014
Cardiovascular diseases constitute the most common cause of hospitalisation in Norway ( 1 ). Although the mortality rate for these diseases has fallen in Norway in recent years, ischaemic heart...
Cecilie Risøe
21.04.2005
European Society of Cardiology lanserte 17. mars i år kampanjen Women at Heart som setter søkelyset på legers manglende kunnskap om kardiovaskulær sykdom som dødsårsak blant europeiske kvinner...
Cecilie Risøe
25.02.2014
Medisinske kvalitetsregistre kan brukes til lokalt forbedringsarbeid Faglige retningslinjer skal bidra til at alle pasienter tilbys behandling med vitenskapelig dokumentert effekt og er ett av...
Jarle Jortveit, Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Aarlott Digre, Cecilie Risøe, Torstein Hole, Jan Mannsverk, Stig Arild Slørdahl, Sigrun Halvorsen
14.10.2014
Hjerte- og karsykdommer er vanligste årsak til innleggelse i norske sykehus ( 1 ). Selv om dødeligheten av disse sykdommene er redusert i Norge de siste årene, er fremdeles iskemisk hjertesykdom en...