Kartlegger fastlegesituasjonen i kommunene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen følger nå opp VGs undersøkelse om rekrutteringen av fastleger, for å se hvordan situasjonen har utviklet seg siden i fjor sommer.

  NEGATIV UTVIKLING: Tom Ole Øren fortviler over at rekrutteringen av fastleger har gått fra vondt til verre i fem av landets…
  NEGATIV UTVIKLING: Tom Ole Øren fortviler over at rekrutteringen av fastleger har gått fra vondt til verre i fem av landets ti største kommuner. Foto: Lise B. Johannessen
  FRA GRØNT TIL RØDT: Flere store kommuner har rekrutteringsvansker. Ill.: Anne-Lene Molland
  FRA GRØNT TIL RØDT: Flere store kommuner har rekrutteringsvansker. Ill.: Anne-Lene Molland

  Sommeren 2017 gjorde VG en stor kartlegging av rekrutteringssituasjonen i kommunene. Nesten halvparten, hele 198 av 425 kommuner, ga uttrykk for at de hadde utfordringer med å rekruttere fastleger.

  Alle kommuner i Norge har den siste tiden fått en e-post fra Legeforeningen, der de blir bedt om å svare på om, og hvordan, situasjonen har utviklet seg siden sommeren 2017.

  I tråd med VGs undersøkelse, ble kommunene bedt om å bruke en skala fra grønn, som betyr uproblematisk fastlegedekning, til rød, som innebærer store problemer med rekruttering. Så langt viser kartleggingen at situasjonen i kommuner som Bergen, Kristiansand og Stavanger har forverret seg kraftig, bare siden i fjor.

  – I fem av landets ti største kommuner har rekrutteringen av fastleger gått fra vondt til verre. Det sier en hel del om hvor raskt denne utviklingen går, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

  Det siste året har en hel rekke kommuner rykket ut og varslet om at fastlegeordningen lokalt står i fare for å knele. Mange kommuner, som Bergen, Harstad, Tromsø og Kristiansand, har etterlyst strakstiltak. I tillegg har fastlegene lokalt, gjennom kronikker, innlegg og i avisartikler, sagt tydelig ifra om utfordringene de står i.

  Måtte gi opp

  Måtte gi opp

  Dagens Medisin satte i oktober søkelyset på den kraftige forverringen i de ti største kommunene. Avisen har blant annet snakket med fastlege John T. Haugen i Bergen, som ikke har lykkes i å besette sin ledige fastlegehjemmel.

  – Vi har ikke fått noen kvalifiserte søkere. Dette er en endring som har kommet raskt, forteller Haugen til Dagens Medisin.

  Ifølge avisen jobber Haugen fortsatt ved legekontoret, men som en nødløsning. Kommunen har nå sett seg nødt til å kjøpe pasientlisten, og fra nyttår vil to leger i spesialisering i allmennmedisin ta over ansvaret for denne.

  – Denne historien viser hvorfor vi mener det er helt nødvendig å ha en oppdatert oversikt. Legeforeningen jobber hardt med å få på plass de tiltakene og ressursene som må til for å sikre en bærekraftig fastlegeordning. Vi tar ansvar for å få en ny oversikt på plass og er glade for at mange kommuner allerede har svart på vår henvendelse, sier Øren.

  I fjor beskrev åtte av de ti største kommunene seg selv som grønne kommuner. I år er dette tallet nede i tre kommuner. Til nå viser kartleggingen at situasjonen i Stavanger har gått fra grønn til oransje, i Bergen fra grønn til rød, i Kristiansand fra grønn til rød, i Trondheim fra grønn til oransje og i Tromsø fra grønn til oransje. I kommuner som Oslo, Bærum, Sandnes, Drammen og Fredrikstad er situasjonen uendret, sammenliknet med i fjor.

  Kartleggingen pågår fortsatt og en fullstendig oversikt vil legges fram så raskt alle svarene fra kommunene er mottatt.

  – Vi kommer ikke til å gi oss før vi har fått svar fra alle kommunene. Deres svar er avgjørende – for kommunene, for fastlegene og for innsatsen Legeforeningen gjør for å styrke fastlegeordningen, slår Øren fast.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media