Torkel Snellingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torkel Snellingen

Torkel Snellingen, Yuddha Dhoj Sapkota, Ottar Torarin Christiansen, Sissel Marie Halden
20.09.2018
How key leaders in the effort to eradicate smallpox, and an international group of ophthalmologists, created a unique pioneering project for prevention of blindness in Nepal, to which Norway made an...
Torkel Snellingen, Yuddha Dhoj Sapkota, Ottar Torarin Christiansen, Sissel Marie Halden
01.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1356–9. I Tidsskriftet nr. 14/2018, s. 1357, skal det stå: Analysen viste at 1,4 % av de undersøkte hadde alvorlig synssvekkelse, og 0,84 % var blinde. Vi beklager...
Torkel Snellingen, Yuddha Dhoj Sapkota, Ottar Torarin Christiansen, Sissel Marie Halden
13.09.2018
Sentrale aktører i arbeidet med utryddelse av kopper og øyeleger fra mange lang skapte et unikt foregangsprosjekt for bekjempelse av blindhet i Nepal. Et vesentlig bidrag kom fra Norge. Larry...