Legespesialister.no

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For nesten 130 år siden, i 1889, ble spørsmålet om egen spesialistgodkjenning av leger første gang reist i Tidsskriftets spalter. Bakgrunnen var det økende antall leger – og at hvem som helst av dem kunne kalle seg «spesialist» i en hvilken som helst gren av medisinen. I de påfølgende årene ble saken debattert heftig i spaltene. Det ble etter hvert åpenbart at noe måtte gjøres. Legene selv tok ansvar for det. På det «17de Almindelige norske lægemøte» i Kristiania i september 1918 ble de første norske spesialistreglene vedtatt.

  100 år senere lanserer nå Tidsskriftet, i samarbeid med Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), nettportalen Legespesialister.no. Målet er for første gang å lage et fullstendig digitalt og søkbart register over alle privatpraktiserende spesialister i Norge.

  «I medicinske tidsskrifter kan specialpraksis bare averteres av læger, som av D. n. lægeforening har mottat godkjendelse som specialister», het det i de første spesialistreglene. I dag – som for 100 år siden – tar legenes eget tidsskrift ansvaret for at både pasienter, fastleger og andre kan finne spesialister etter behov på en presis og enkel måte.

  Les mer om Legespesialister.no, sjekk ut sidene eller registrer deg (NB! Ekstern lenke)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media