Forside

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Illustrasjon © Audun Gjerdi
  Illustrasjon © Audun Gjerdi

  Moderne hjerneslagbehandling har gjennomgått store endringer, med rask trombolytisk behandling, spesialiserte slagenheter og tidlig mobilisering. «Opp og stå, ut og gå» – slik kunne man forebygge komplikasjoner som blodpropp og lungebetennelse, men også utnytte hjernens plastisitet til å gjenvinne tapt funksjon. Men hvor tidlig bør mobiliseringen starte?

  Audun Gjerdi er en Oslo-basert illustratør og har laget forsiden til denne utgaven av Tidsskriftet. Han var slått av hvordan pasientene nå «hopper over» hviledagene og blir dratt ut av sengen: «Skulle jeg ikke få hvile litt nå?»

  Ideen om å illustrere dette som et stigespill viser til et vesentlig punkt: Hva er det ideelle tidspunktet for mobilisering etter hjerneslag for den enkelte? Hvordan får man pasienten helt frem til mål uten å trå feil og måtte rykke tilbake til start?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media