Les mer om

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Bruk av rusmidler under sex

  Bruk av rusmidler under sex

  Chemsex kan defineres som bruk av metamfetamin, kokain, ketamin og lignende rusmidler under sex. Blant 1 001 mannlige pasienter på Olafiaklinikken i Oslo rapporterte 144 om chemsex. Andelen var noe høyere blant menn som har sex med menn enn blant menn som har sex med kvinner. Det var assosiasjon mellom chemsex og psykiske plager, hivinfeksjon og syfilis, flere enn ti seksualpartnere og deltagelse i sexfester. Menn som bruker rusmidler under sex bør informeres om risiko for seksuelt overførbare infeksjoner og tilbys regelmessig testing for slike infeksjoner.

  Originalartikkel: Chemsex blant menn – en spørreundersøkelse
  Redaksjonell kommentar: Sex, dop og legers ansvar

  Amyotrofisk lateral sklerose og genetisk utredning

  Amyotrofisk lateral sklerose og genetisk utredning

  Genetisk utredning kan hos mange pasienter bekrefte diagnosen amyotrofisk lateral sklerose på molekylært nivå, men betydningen for slektningers sykdomsrisiko kan være usikker. En kartlegging av alle pasienter med sykdommen ved Akershus universitetssykehus i perioden 2004–14 viste en restriktiv praksis for bruk av gentesting – i tråd med internasjonale anbefalinger. Ønsket om økt pasientmedvirkning og krav for deltagelse i kliniske studier kan endre slik praksis. Også der prediktiv testing ikke er aktuelt, kan pasienter og deres slektninger ha nytte av genetisk utredning og veiledning.

  Leder: Kanskje teste, ofte utrede, alltid veilede
  Originalartikkel: Genetisk utredning ved amyotrofisk lateral sklerose

  Langt frem til Én innbygger – én journal

  Langt frem til Én innbygger – én journal

  I 2012 satte regjeringen et mål om én innbygger – én journal, der alle pasientdata skulle samles i ett, felles IT-system. Bare Helse Midt-Norge er i gang med å samle sykehus og primærhelsetjeneste i et nytt, felles system. De andre helseregionene arbeider med å koble sammen sykehusene i hver sin region. Det er fortsatt ikke satt en tidsfrist eller lagt en plan om når og hvordan man skal koble sammen alle helseregionene for å virkeliggjøre visjonen om én innbygger, én journal.

  Fra redaktøren: Helse-Norge bør samles rundt ett IT-system
  Reportasje: Langt frem til Én innbygger – én journal

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media