Olav Kristianslund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Kristianslund

Olav Kristianslund, Marius Dalby, Liv Drolsum
04.05.2020
In most cases, cataract surgery provides a permanent, good visual outcome. However, the artificial intraocular lens may become dislocated after some years. In the following case report, this...
Olav Kristianslund, Marius Dalby, Liv Drolsum
04.05.2020
Kataraktkirurgi gir som oftest varig, godt synsresultat. Imidlertid kan den kunstige linsen løsne etter noen år. Her presenteres en kasuistikk der denne komplikasjonen førte til subakutt synstap...
Olav Kristianslund
19.09.2018
A dislocated artificial intraocular lens may be repositioned or exchanged for a new lens. The visual outcome is equally satisfactory for both surgical methods. Olav Kristianslund. Photo: Kristin H...
Olav Kristianslund
17.09.2018
En dislosert kunstig øyelinse kan sys på plass igjen eller byttes med en ny. Synsresultatet blir like bra ved begge operasjonsmetodene. Olav Kristianslund. Foto: Kristin H. Hortemo Ved...