Olav Kristianslund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: olav.kristianslund@medisin.uio.no

Olav Kristianslund er ph.d., spesialist i øyesykdommer, seksjonsleder/overlege ved Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Han utfører glaukomkirurgi og leder et forskningsprosjekt om minimalt invasiv glaukomkirurgi.

Artikler av Olav Kristianslund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media