Velkommen, nye kolleger!

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

I år er det 125 år siden Marie Spångberg ble den første kvinnen som avla norsk medisinsk embedseksamen. Norge var det siste landet i Norden som slapp kvinner til på medisinstudiet. Under debatten noen få år tidligere uttalte det medisinske fakultets professorer at kvinners nervesystem og helbred neppe ville tillate de omfattende studiene og det strenge åndsarbeidet som medisinen krevde.

Mye har skjedd på 125 år. Av medisinstudentene som i disse dager starter studiene er nærmere tre av fire kvinner. Det bekymrer de medisinske fakultetene i Oslo og Bergen, som de siste årene har søkt departementet om å få innføre kjønnskvotering for menn – og fått avslag.

I Tidsskriftet er vi mindre opptatt av legers kjønn enn både professorene på Spångbergs tid og fakultetsstyrene i våre dager. Vi er mest opptatt av at fremtidens leger skal opprettholde den høye faglige standarden som har preget generasjoner av leger før dem. Også for årets nye studenter ønsker vi å bidra til det, slik Tidsskriftet gjorde allerede den gang Marie Spångberg startet sine studier.

Anbefalte artikler