Les mer om

Artikkel

Virkelighetsdata om antikoagulantia

Effekt og sikkerhet ved nye legemidler blir dokumentert i kliniske studier, men senere observasjonsstudier kan avdekke nye bivirkninger og endret sikkerhetsprofil. Direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler har i stor grad erstattet warfarin ved atrieflimmer og venøs tromboembolisme. En gjennomgang av RELIS-data om slike midler fra perioden 2013–15 viste ingen alvorlige bivirkninger som ikke er kjent fra kliniske studier. Alvorlige blødninger var hyppigste og farligste form for bivirkning, og risikoen for bivirkninger var særlig høy hos eldre pasienter med andre sykdommer i tillegg. Mange bivirkninger kom først etter flere måneders bruk.

Leder: Bivirkninger ved bruk av nyere antikoagulasjonsmidler
Originalartikkel: Bivirkninger ved bruk av antikoagulasjonsmidler i 2013–15

Cerebral venetrombose

Cerebral venetrombose er blant de vanligste årsakene til hjerneslag hos personer under 45 år. Hodepine er hyppigste debutsymptom. Øvrige symptomer og utfall, slik som kvalme, papilleødem, redusert visus, bevissthetspåvirkning, kramper og bevegelsesforstyrrelser, er avhengig av trombens lokalisasjon. Diagnosen er basert på kliniske funn og CT- og MR-undersøkelser. Antikoagulasjonsbehandling og symptomhåndtering er viktig for å forebygge komplikasjoner og død.

Klinisk oversikt: Cerebral venetrombose – forekomst, diagnostikk og behandling

Semesterstart

Personlige egenskaper og erfaring fra allmennpraksis og fra utkantstrøk er viktig for leger i alle spesialiteter. Bør andre kriterier enn skolekarakterer være bestemmende for opptak til legestudiet? Kan søkernes personlige egenskaper testes? Vi bringer artikler om opptakskriterier til medisinstudiet, egnethetstesting, «turnus» i allmennpraksis, utdanning av leger i Finnmark og nasjonal medisineksamen. Hva kan gjøres for å styrke undervisningens status i akademia?

Debatt: Undervisning har lav status innen akademia
Debatt: Ja til nasjonal medisineksamen
Kronikk: Opptak på medisinstudiet – bør vi vurdere mer enn karakterer?
Kronikk: På tide med egnethetstest for medisinstudenter
Legelivet: Veilederordningen – nært eller fjernt fra mentorordninger?
Språkspalten: Veiledning eller supervisjon?

Anbefalte artikler