Marie Louise Sunde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marie Louise Sunde

Marie Louise Sunde
15.10.2018
Unge sykehusleger angir et alarmerende høyt nivå av trakassering, og få vil anbefale legeyrket videre. Nesten 4 000 leger signerte oppropet #UtenTaushetsplikt, som var legenes svar på #MeToo ( 1 )...
Marie Louise Sunde
21.08.2018
Etter bekkenreservoarkirurgi er det stor variasjon i tarmfunksjon. De fleste har 6–7 tømninger i døgnet og ingen lekkasje, men hos en vesentlig andel pasienter fungerer bekkenreservoaret dårlig. Foto...